Denkbeelden Benzakour 2

Het artikel van Mohammed Benzakour `Moslims zullen zich afkeren van dit land', heb ik met leedwezen gelezen. Ik ben nog steeds verbaasd over de naïveteit van de Nederlandse democratie en de arrogantie van het islam-fundamentalisme dat in Europa nog steeds de mensen durft te bedreigen die niet aan zijn kant staan.

Ik ben een van de 1 miljoen moslims die in Nederland wonen. Ik vind het jammer dat de `publicist' ook namens mij praat en dat hij probeert zijn mening aan de moslimgemeenschap op te leggen. Hij schrijft dat moslims zich zullen afkeren van dit land. Ik zal me helemaal niet afkeren van de Europese democratie als een dictator uit de wereld zal verdwijnen, nee, het tegenovergestelde is waar: als mens zal ik tevreden zijn.

Het artikel is tegen de oorlog, maar erg pro-Saddam en pro-moslimfundamentalisme, waardoor het haat kweekt tussen moslims en de andere religieuze groeperingen die in Nederland wonen. Hij geeft de namen van drie bekende politici en wijst bewust aan wie het eerste slachtoffer zal worden nadat de eerste bommen in Bagdad gevallen zijn. Hij brengt zijn aanhangers in Den Haag en Amsterdam op ideeën om wraak te nemen.

Het is niet erg dat mensen als Benzakour een andere mening hebben. Ik vind het wel erg dat deze middeleeuwse ideeën tegen democratie in deze krant verschijnen.

    • M. Yilmaz