Denkbeelden Benzakour 1

Publicist Mohammed Benzakour stelt in zijn betoog (NRC Handelsblad, 22 februari) dat elke bom op Bagdad een Bin Laden zal verwekken en dat de moslims in Nederland zich zullen afkeren van dit land.

Deze uitspraken ontberen iedere nuance en geven in grote mate een onrealistische kijk op de crisis met Irak en de eventuele implicaties voor de Nederlandse samenleving.

Niemand zal ontkennen dat ook de moslims in Nederland zich zorgen maken over een oorlog tegen Irak. Het is echter de vraag of, zoals Benzakour stelt, een tweede Golfoorlog een diepe tweespalt tussen moslims en niet-moslims teweeg zal brengen. De eerste Golfoorlog heeft ook niet bijgedragen aan een massale afkeer van moslims jegens de Nederlandse samenleving.

Benzakour maakt dezelfde fout die hij anderen, in casu vertegenwoordigers van de moslimgemeenschap in Nederland, verwijt. Hij scheert alle moslims over één kam en bestempelt hen bij voorbaat als antiwesters. Niet alleen moslims zetten vraagtekens bij de machtspolitiek van de Verenigde Staten. Derhalve lijkt het mij onjuist de niet-bestaande polemiek tussen moslims en anderen in dit land door middel van een dergelijk stuk te agenderen. Het is al helemaal belachelijk om de kwestie-Irak in verband te brengen met het debat over de `multiculturele samenleving'.

    • Cebeli Gönül