CDA en PvdA nog niet eens over zorg

CDA en PvdA zijn er gisteren bij hun formatieonderhandelingen niet in geslaagd afspraken te maken over de gezondheidszorg. CDA-leider Balkenende wil vasthouden aan het voornemen het zorgstelsel te hervormen, terwijl PvdA-leider Bos meent dat dat niet kan.

Dit zeggen bronnen rond de CDA-leider. Ook de onderhandelingsronde vanochtend, over de begroting, bezuinigingen en financiële kaders van een coalitie CDA-PvdA, bleef zonder conclusie, afgaande op de mededelingen van de onderhandelaars na afloop. De financieel specialisten van CDA en PvdA gaan de komende dagen aan het rekenen over de begrotingsproblematiek, zei Balkenende.

Bos benadrukte dat de PvdA zich nooit heeft uitgesproken tegen het door het CDA gewenste wegwerken van het begrotingstekort in 2007, maar dat dit niet ten koste mag gaan van ,,ambities'' op diverse beleidsterreinen.

Balkenende en Bos deden vandaag beiden uitspraken die erop gericht leken de indruk weg te nemen dat de formatie in het slop is geraakt. ,,Als we elke dag zo onderhandelen als vandaag, dan komen we er wel uit'', zei Bos na afloop van het gesprek vanochtend. Voor het naar binnengaan had de PvdA-leider gezegd dat de eerder door hem aangekondigde ,,week van de waarheid'' er wel ,,twee of drie zouden worden''. Balkenende zei vooraf, op vragen hoe het met de formatie ging: ,,geen paniek''.

Balkenende heeft gisteren wel bereidheid getoond om de hervorming van het huidige zorgstelsel uit te stellen tot begin 2006, omdat door de val van het kabinet de hervorming in 2005 niet haalbaar lijkt. De beoogde hervorming bestaat uit een basisverzekering voor iedereen, met mogelijkheid tot aanvullende verzekeringen. Zorgverzekeraars zouden daarbij onderling moeten gaan concurreren.

De onderhandelaars spraken naar aanleiding van een door de informateurs Donner en Leijnse opgesteld stuk, dat Balkenende en Bos voorafgaand aan de onderhandelingen verschillend bleken op te vatten. Volgens het CDA pleiten de informateurs voor 14,5 miljard bezuinigingen en een wegwerken van het begrotingstekort in 2007. Volgens Bos evenwel droegen de informateurs verschillende modellen aan en gaat het er in deze ronde van de formatie om de consequenties van verschillende mogelijkheden te bezien. Daaronder is, wat Bos betreft, ook het uitkomen op een begrotingstekort van 0,5 procent of 1 procent in 2007. De PvdA-leider wil wel in alle gevallen tegemoetkomen aan de eisen die de EU stelt aan de rijksbegroting.

WWW.NRC.NL: dossier formatie