Bush: Saddams val democratiseert regio

De val van de Iraakse leider Saddam Hussein zal democratisering bevorderen in het hele Midden-Oosten en ook de weg bereiden voor vrede tussen Israël en de Palestijnen.

Dat heeft de Amerikaanse president George Bush gisteren gezegd in een toespraak tot het American Enterprise Institute in Washington, een conservatieve denktank, die was bedoeld om zijn zaak voor oorlog verder te onderbouwen. Een hoge medewerker zei dat Bush zijn post-Saddam-visie nu uiteenzette omdat zijns inziens de kans op een vreedzaam einde aan de Irak-crisis ,,kleiner wordt''.

,,Van Marokko tot Bahrein en verder nemen landen belangrijke stappen naar politieke hervorming. Een nieuw regime in Irak zou dienen als spectaculair en inspirerend voorbeeld van vrijheid voor andere landen in de regio'', zei Bush. ,,Een bevrijd Irak kan de macht van vrijheid aantonen om die vitale regio te transformeren, door hoop en vooruitgang te brengen in het leven van miljoenen.''

Hij onderstreepte dat de VS niet van plan zijn om de precieze vorm van een toekomstige Iraakse regering te bepalen. Maar ,,we zullen waarborgen dat de ene brute dictator niet door een andere wordt vervangen.''

Voorts verzekerde hij dat de Amerikaanse strijdkrachten ,,geen dag langer dan noodzakelijk'' is in Irak zullen blijven.

De Russische president Poetin en de Duitse bondskanselier Schröder hebben gisteren na overleg in Moskou gepleit tegen een tweede resolutie van de VN-Veiligheidsraad ,,als die voorziet in het gebruik van geweld'' tegen Irak. Zo'n resolutie is ,,onaanvaardbaar'', aldus Poetin. De VS, Groot-Brittannië en Spanje hebben maandag een ontwerp-resolutie ingediend waarin Irak de wacht wordt aangezegd.

Later vandaag komt de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties bijeen voor een eerste discussie over het voorstel. Rusland heeft in de Veiligheidsraad vetorecht. ,,Ons standpunt blijft onveranderd. We moeten deze situatie vreedzaam oplossen en verzekeren dat Irak zich onderwerpt aan de resoluties van de VN'', aldus president Poetin.

Hij zei in die zin de druk van de Amerikaanse president Bush op Irak ,,nuttig'' te vinden. Schröder liet zich in dezelfde zin uit. De Franse president Jacques Chirac herhaalde gisteren dat ,,we tegen alle nieuwe resoluties'' zijn.

De Britse premier Blair had gisteren te kampen met de grootste opstand in 100 jaar Britse politieke geschiedenis, toen 121 van zijn Labour-parlementariërs – bijna eenderde van de fractie – een motie steunden die zegt dat er nog geen dwingende argumenten zijn voor een oorlog in Irak. Die motie haalde het overigens niet.

In de Egyptische hoofdstad Kairo betoogden vandaag ongeveer 140.000 mensen tegen de Amerikaanse politiek jegens Irak. Tot dusverre waren er in Egypte nauwelijks pro-Irak manifestaties geweest.

MILITAIRE BEZETTING: pagina 5

HOOFDARTIKEL: pagina 7

WWW.NRC.NL: dossier Irak