Ayaan vs Mohammed 2

21 LIDSTATEN van de Organisatie van de Islamitische Conferentie hebben vorige week bewezen dat ze geen moderne westerse democratieën zijn met een strikte scheiding tussen kerk en staat. In een brief verzochten hun vertegenwoordigers VVD-leider Zalm om fractielid Ayaan Hirsi Ali te dwingen tot excuses voor haar opmerkingen over de profeet Mohammed in een interview in Trouw. Zij had gezegd dat Mohammed ,,gemeten naar westerse maatstaven een perverse man' en ,,een tiran' was door te trouwen met Aïsja, de negenjarige dochter van zijn beste vriend.

Voor een liberale politica is het onverstandig zich te begeven in theologische disputen die religieuze liberalen nodeloos van het liberalisme kunnen vervreemden. Het gaat om mensen en hun gedragingen, niet om de heilige boeken die tot uiteenlopende interpretaties aanleiding geven. Toch heeft Hirsi Ali het volste recht op haar uitlatingen. Of ze verstandig zijn heeft te maken met de politieke koers van de VVD. Die gaat de partij en haar leden aan, niet de Nederlandse overheid en zeker niet 21 buitenlandse mogendheden. Hier staan de beginselen van de rechtsstaat op het spel. VVD-leider Zalm zou dat aan de ambassadeurs van de protesterende islamitische landen moeten zeggen. Dat de Turkse regering de brief heeft ondertekend geeft te denken over haar kandidatuur voor de Europese Unie.

De protestbrief stelt dat door de opmerkingen van Hirsi Ali ,,het imago van Nederland als een land dat gelijkheid, liberalisme en tolerantie bevordert wordt bezoedeld'. Het tegendeel is waar: de opmerkingen bewijzen dat in Nederland, anders dan in de protesterende landen, liberalisme en vrijheid van meningsuiting heersen en ook de vrijheid van het theologisch dispuut.

Zalm heeft ten onrechte besloten niet op de protestbrief in te gaan. Hij staat kennelijk niet voor zijn mensen. De brief luidt een onwenselijke ontwikkeling in. Nederlandse moslims die aanstoot nemen aan bepaalde uitspraken gaan klagen bij buitenlandse overheden. Die bemoeien zich dan via diplomatieke kanalen met binnenlandse debatten. In plaats van de hulp in te roepen van het buitenland of te klagen tegen partijleider Zalm zouden beledigde moslims beter kunnen discussiëren met de zwaarbeveiligde Hirsi Ali zelf. Geen moslimleider heeft de moeite genomen een argument te bedenken tegen haar opmerkingen. Heeft ze misschien gelijk? De open samenleving is een moeizaam leerproces.

Gerectificeerd

Brief OIC

In het hoofdartikel Ayaan vs Mohammed 2 (27 februari, pagina 7) staat dat Turkije de brief van de Organisatie van de Islamitische Conferentie, waarin de VVD excuus wordt gevraagd voor opmerkingen van Kamerlid Ayaan Hirsi Ali, heeft ondertekend. Dat stond ook onder de brief zelf, afgedrukt onder de kop Hirsi Ali zou uitlatingen moeten herroepen (26 februari, pagina 9). Turkije zegt de OIC-brief niet te hebben ondertekend.