Aldus...

,,De SP dient een motie in over gewetenbezwaarden die niet willen meewerken aan deze transporten [van Amerikaans militair materieel]. De SGP spreekt naar aanleiding daarvan over gewetensbezwaarde ambtenaren die geen homohuwelijken willen sluiten. Zou er één ander parlement in de wereld zijn waar tijdens een Irak-debat over het homohuwelijk wordt gesproken?'' Kamervoorzitter Weisglas in zijn weekboek op Internet.