Vragen over geldtekort ministerie

De Tweede Kamer wil opheldering over de financiën van Rijkswaterstaat. PvdA, VVD en GroenLinks zijn ongerust over een alarmbrief waarin de directie van de dienst per direct een `verplichting-stop' afkondigt.

Waarnemend directeur-generaal Kohsiek van Rijkswaterstaat liet vorige week zijn regiodirecteuren schriftelijk weten dat het geld voor dit jaar op is. Het gaat vooral om de financiering van infrastructurele werken, zoals de aanleg en verbetering van wegen. Hiervoor geldt nu een tijdelijke verplichtingenstop. Kohsiek schrijft dat hem is gebleken dat ,,de beschikbare middelen in 2003 in grote mate ontoereikend zijn om de voor 2003 geplande programmering te kunnen dekken''. Hij wil beter inzicht in de administraties van de regiokantoren. Kohsiek gaat ervan uit dat zijn brief niet onmiddellijk zal leiden tot het stopzetten van begonnen werken.

Een woordvoerder van Verkeer en Waterstaat meent dat de brief juist een blijk is van ,,goed financieel beheer''. Hij legt uit dat ruim 90 procent van het voor 2003 beschikbare geld reeds ,,belegd'' is om lopende of reeds afgesproken werken te bekostigen. Daar bovenop worden uitgaven van zo'n 400 miljoen euro verwacht. Die kunnen volgens de woordvoerder met de overblijvende tien procent worden gedekt. De hoofddirectie van Rijkswaterstaat heeft echter geen precies overzicht van alle verplichtingen die per regio al zijn of worden aangegaan. ,,We maken dus even pas op de plaats.''

De woordvoerders in de Tweede Kamer spreken van een noodremprocedure en vinden de brief ,,wat paniekerig'' overkomen. Kamerlid Hofstra (VVD) vindt het wel te waarderen dat Rijkswaterstaat in een vroeg stadium orde op zaken wil stellen. GroenLinks vraagt demissionair minister De Boer (Verkeer en Waterstaat, LPF) of ,,de conclusie gerechtvaardigd is dat het financieel beheer op uw departement onder de maat is?''