Moslimlanden eisen excuus van Hirsi Ali

De 56 landen tellende `Organisation of the Islamic Conference' (OIC) eist dat VVD-leider Zalm het Kamerlid Hirsi Ali opdracht geeft, `grove' opmerkingen over de profeet Mohammed terug te nemen en daarvoor excuses aan te bieden.

De eis is vervat in een brief van 21 diplomatieke vertegenwoordigers van islamitische landen in Den Haag, waarover deze krant beschikt. In de Engelstalige brief wordt ,,de hoop'' uitgesproken dat Hirsi Ali's uitlatingen ,,niet leiden tot verdeeldheid, polarisatie en fricties tussen gemeenschappen in de Nederlandse samenleving''. De diplomaten zeggen te handelen omdat Hirsi Ali – die in een interview met het dagblad Trouw de profeet Mohammed onder andere als `pervers' had omschreven – met haar uitlatingen ,,de religieuze gevoeligheden van 1,5 miljard moslims over de hele wereld heeft beledigd, onder wie Nederlandse en Europese moslims''. Zij noemen de uitlatingen in Trouw ,,volledig onaanvaardbaar''.

Naar het oordeel van de diplomaten is er in Nederland in het algemeen sprake van een ,,verontrustende trend van veroordeling en belastering van de islam en moslims''. De vrijheid van meningsuiting, aldus de brief, ,,zou niet gebruikt moeten worden als een voorwendsel om de religieuze overtuigingen van anderen te denigreren of kleineren''. De gewraakte opmerkingen ,,dragen niet bij tot de verstandhouding tussen twee beschavingen''.

In een reactie zegt Hirsi Ali ,,in geen geval'' bereid te zijn tot excuses. Zij kan zich vinden in de reactie van Zalm, dat het Kamerlid in Trouw op persoonlijke titel over haar levensbeschouwing heeft gesproken, en dat de VVD als partij geen standpunten inneemt over ,,geloof of ongeloof''.

Zalm zelf laat via zijn woordvoerder weten, ,,verder weinig behoefte te hebben op de brief in te gaan'', nadat hij zijn afwijzende reactie op het verzoek van de islamitische landen vorige week al vermeld had op zijn weblog op internet – toen naar aanleiding van een ontmoeting met vier ambassadeurs. De brief had hij daarbij onvermeld gelaten ,,omdat we correspondentie van derden niet openbaar maken'', aldus de VVD-woordvoerder. Zalm ziet in de passage over ,,fricties in de Nederlandse samenleving'' geen verkapt dreigement. ,,Maar als het zo bedoeld zou zijn, ben ik er ongevoelig voor'', aldus de VVD-leider.

Een woordvoerder van Buitenlandse Zaken laat weten geen bezwaren te zien in de brief, onder andere omdat het geen formele diplomatieke démarche van de OIC in de richting van de Nederlandse regering betreft. Daarom is geen sprake van inmenging in binnenlandse aangelegenheden, aldus de woordvoerder. ,,Zorgen uitspreken mag, ook voor diplomaten.'' [Vervolg ISLAM: pagina 2]

ISLAM

Fractievoorzitters kregen de brief ook

[Vervolg van pagina 1] De Soedanese ambassadeur, die het schrijven als eerste heeft ondertekend, was vanochtend niet voor commentaar bereikbaar.

Soedan neemt het roulerend voorzitterschap van de raad van ministers van de OIC waar.

De OIC is de voornaamste wereldwijde organisatie van islamitische landen, met het hoofdkwartier in Jeddah (Saoedi-Arabië). De brief is verstuurd door de diplomatieke vertegenwoordigingen in Den Haag van Soedan, Libanon, Yemen, Egypte, Oman, Maleisië, Tunesië, Jordanië, Saoedi-Arabië, Eritrea, Algerije, Libië, `Palestina', Irak, Marokko, Indonesië, Koeweit, Turkije en Bangladesh.

Hirsi Ali had in januari in Trouw de profeet Mohammed `pervers' genoemd, gezien zijn huwelijk met de minderjarige Aïsha. Zij acht de desbetreffende passages in de Koran mede bepalend voor de patriarchale, vrouwonvriendelijke ideologie zoals de islam die bevordert.

Kopieën van de brief hebben de ambassadeurs ook verstuurd aan alle fracties in de Tweede Kamer, de Nederlandse regering, de Kamercommissie Buitenlandse Zaken en Kamervoorzitter Weisglas. Volgens een woordvoerder van Weisglas waren geen afspraken gemaakt over discrete omgang met het epistel, dat niettemin pas ongeveer een week na de datum van verzending – vermoedelijk 20 januari – openbaar is geworden.

TEKST BRIEF: pagina 9

    • Raymond van den Boogaard