Meer Iraakse informatie voor VN-inspecteurs

De VN-inspecteurs hebben de afgelopen dagen nieuwe informatie gekregen van Irak over zijn massavernietigingswapens, inclusief de mogelijke vondst van een biologische bom. Volgens chef-wapeninspecteur Hans Blix is sprake van vooruitgang in de Iraakse bereidheid om samen te werken met de VN, maar de Amerikaanse president Bush reageerde uiterst sceptisch op de nieuwe openheid van Bagdad. Hij zei dat Saddam Hussein weer probeert de wereld aan het lijntje te houden door op cruciale momenten mondjesmaat nieuwe gegevens te presenteren over wapens die het niet mag hebben.

President Bush herhaalde ook met nadruk dat militair optreden van de Verenigde Staten tegen Irak niet afhankelijk is van goedkeuring van een tweede Irak-resolutie in de VN-Veiligheidsraad. Maandagavond legden de VS, Groot-Brittannië en Spanje de overige leden van de Veiligheidsraad het ontwerp voor zo'n tweede resolutie voor, waarin de weg wordt vrijgemaakt voor een oorlog tegen Irak. Gisteren voerden de VS de druk op op Parijs af te zien van een veto tegen de `oorlogsresolutie'. Een Franse blokkade in de Veiligheidsraad zal worden opgevat als ,,zeer onvriendelijk'', waarschuwde de Amerikaanse ambassadeur in Frankrijk.

De Britse premier Tony Blair moet het hoofd bieden aan een opstand binnen zijn eigen Labour-fractie in het Lagerhuis, dat vandaag stemt over de noodzaak om Irak te ontwapenen. Meer dan honderd Labour-parlementariërs, een kwart van de fractie, zouden een amendement kunnen steunen dat Irak meer tijd wil gunnen. In een toespraak tot een afgeladen Lagerhuis nam Blair gisteren opmerkelijk afstand van zijn eerdere verklaring dat Saddam moet verdwijnen omdat zijn regime onmenselijk is. ,,Ik haat zijn regime'', aldus Blair, ,,maar zelfs nu kan [Saddam] het redden'' door vreedzaam te ontwapenen en mee te werken met de VN. Hij zei dat Saddam met de huidige ontwerp-resolutie in de VN ,,een laatste kans'' gekregen van zo'n twee weken voor het tot stemming komt, gevolgd door militaire actie.

Hans Blix zei gisteravond in New York dat de regering van Irak hem de afgelopen dagen zes brieven heeft gestuurd met informatie over verboden massavernietigingswapens. In een brief stelt Bagdad dat een zogeheten R-400 bom met een vloeibare lading is aangetroffen op een terrein waarvan de VN-inspecteurs weten dat er in het verleden biologische wapens lagen. Ook wordt in een brief gerefereerd aan het opduiken van handgeschreven documenten over de vernietiging van verboden wapenvoorraden waarover Irak in 1991 beschikte.

Op de vraag of deze gegevensuitwisseling duidt op substantiële vooruitgang in de Iraakse samenwerking, antwoordde Blix bevestigend. Volgens de chef-wapeninspecteur zijn er ,nieuwe'' en enkele ,,positieve'' elementen in de Iraakse opstelling, en is het nu zaak daarop door te gaan en aan te dringen op details. Blix zei nog geen reactie te hebben gekregen op de eis dat Irak zijn verboden Al-Samoud-raketten voor zaterdag moet hebben vernietigd. In een interview met de Amerikaanse tv-zender CBS liet Saddam Hussein doorschemeren dat Irak niet aan die eis tegemoet komt, omdat het ,,niet over raketten beschikt die buiten de specificaties van de VN vallen.''