Kroonprins: nicht niet op huwelijk

HP/De Tijd zet vandaag de serie ontboezemingen van prinses Margarita en haar man voort. Het blad toont kopieën van correspondentie van kroonprins en koningin.

. ,,Lieve Margarita, Helaas lijkt het ons onder de huidige omstandigheden niet oppertuun [sic] jullie uit te nodigen voor ons huwelijk. Hopende op een betere toekomst, wens ik jou veel succes en wijsheid toe. Liefs, Alexander''

Het handgeschreven kaartje van de Prins van Oranje aan de dochter van prinses Irene is geschreven op 12 december 2001. Prins Willem-Alexander wilde zijn nichtje Margarita en haar man Edwin de Roy van Zuydewijn niet bij zijn huwelijk met Máxima Zorreguieta op 2 februari 2002 hebben. Het kaartje, vandaag samen met andere documenten afgedrukt in HP/De Tijd, bevestigt hoe verstoord de verhoudingen zijn tussen het paar en de koninklijke familie.

Het kaartje doet ook twijfelen aan de bronnen van royalty-verslaggeefster Maartje van Weegen (NOS). Aan zes miljoen mensen die het huwelijk van de kroonprins op televisie volgden meldde zij dat Margarita en Edwin niet aanwezig waren vanwege ,,financiële problemen''. Van Weegen zegt vanmorgen in een reactie dat ze ,,goede bronnen'' had. Van Weegen: ,,Ik sta daar nog steeds achter. Ik heb dat briefje ook gezien in HP/De Tijd, maar het één sluit het ander toch niet uit? Er waren toen ook financiële problemen.'' Van Weegen dénkt niet aan rectificeren en voelt zich niet misbruikt.

Prinses Margarita en Edwin de Roy denken daar anders over. Volgens hen is Van Weegen gebruikt door haar `goede bronnen' om het paar in een kwaad daglicht te stellen. De opmerking van Van Weegen zou ,,geautoriseerd [zijn] door de Rijksvoorlichtingsdienst of iemand van de koninklijke familie''. De opmerking is, zegt het echtpaar, een ,,cruciaal onderdeel'' van de campagne om hun het leven onmogelijk te maken. Na de opmerking van Van Weegen zou De Roy geconfronteerd zijn met zakelijke tegenslagen.

HP/De Tijd drukt ook een handgeschreven brief af van koningin Beatrix van eind 2001. Het is een reactie op een eerdere brief van prinses Margarita aan ,,Tante Trix'', over de tegenwerking door de koninklijke familie. Beatrix begint haar antwoordbrief met de zin: ,,Je brief heeft mij getroffen als intens triest. Verwarring en wanhoop spreken eruit, verbittering en een beeld van diep verstoorde verhoudingen.'' Beatrix noemt de aantijgingen van prinses Margarita – afluisteren, tegenwerken, post openmaken en pesten – ,,vrij paranoïde''. Dat prinses Margarita een kopie aan premier Kok stuurde, noemt Beatrix ,,op zijn minst gênant''. Kok liet de prinses overigens weten dat hij voor zichzelf geen rol zag weggelegd in de ,,familieruzie''.

In HP/De Tijd doet prinses Margarita ook verslag van een onderhoud met koningin Beatrix op 19 januari 2002. Aanleiding was de eerdere briefwisseling. Volgens Margarita zei Beatrix dat het echtpaar het conflict met de familie aan zichzelf te wijten had. Beatrix zou in het gesprek ontkend hebben dat de directeur van het Kabinet der Koningin, Felix Rhodius, de particulier secretaris van prinses Irene, Annemiek Rade, gevraagd had om kopieën te maken van bankafschriften van Edwin de Roy. Dat het echtpaar was afgeluisterd zou Beatrix ,,onzinnig'' genoemd hebben. Uit het gesprek zou ook ondubbelzinnig gebleken zijn dat de koninlijke familie een weerzin heeft tegen Edwin de Roy. Die zou leden van de familie hebben geschoffeerd. Zoals aan het slot van de huwelijksdag van prinses Margarita en Edwin de Roy, om half zes in de ochtend. De laatste gasten, onder wie Constantijn en Laurentien, zouden door De Roy de deur uit zijn gezet met de woorden ,,tuig, rot op.'' Volgens De Roy zei hij: ,,Als iedereen wil wegwezen en oprotten, dan kunnen wij tot rust komen.'' De Rijksvoorlichtingsdienst wil geen commentaar geven op de nieuwe publicatie.