Importeur `gijzelt' pallets schroeven

Een importeur wil niet opdraaien voor de belastingschuld van een klant en houdt uit voorzorg vijftien pallets met roestvrijstalen schroeven vast. Via de rechter eist de klant zijn spullen op.

`Made in Taiwan' stond op de vijftien pallets met roestvrijstalen schroeven bestemd voor Belplast in Barneveld, een bedrijf dat schroeven en bouwmaterialen verhandelt en produceert. Importeur Marishipping & Transport uit Hoogvliet verzorgde voor Belplast alle importhandelingen, waaronder de tijdelijke opslag van de pallets na aankomst in de Rotterdamse haven en de aangifte bij de douane.

Volgens de opgave van Belplast en de papieren die bij de goederen zaten, waren de spullen afkomstig uit Vietnam. Dat vulde Marishipping dan ook in op de douane-papieren. De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) stelde bij een controle echter vast dat de goederen uit Taiwan kwamen. Voor schroeven uit Taiwan gelden hogere invoerrechten dan voor schroeven uit Vietnam en de fiscus legde een naheffing op van 110.695 euro aan zowel Marishipping, de aangever van de goederen, als Belplast, de ontvanger.

Belplast heeft een klein deel van de naheffing betaald, maar maakt bezwaar tegen de rest, omdat de goederen volgens het Barneveldse bedrijf wel degelijk uit Vietnam afkomstig zijn en de begeleidende documenten (de zogeheten `certificaten van oorsprong') dat ook aantonen. Een bedrag van 82.396 euro staat daarom nog open bij de fiscus. Hangende de bezwaarprocedure heeft de Belastingdienst Belplast uitstel van betaling verleend. Belplast heeft voor het verschuldigde bedrag een bankgarantie afgegeven aan de fiscus.

Voor Marishipping is dat niet genoeg, betoogt de advocaat van het expeditiebedrijf, mr. S. Molenaar, voor de Rotterdamse voorzieningenrechter. ,,Die bankgarantie van Belplast vrijwaart Marishipping niet van de vordering van de Belastingdienst. Als aangever blijft Marishipping hiervoor aansprakelijk.'' In het theoretische geval dat Belplast in de tussentijd failliet gaat, zou de Belastingdienst zich tot Marishipping kunnen wenden voor het innen van de vordering.

Een andere mogelijke uitkomst van het FIOD-onderzoek naar de herkomst van de pallets is dat de spullen weliswaar uit Taiwan afkomstig zijn, maar dat Belplast dat niet wist en ook niet had kunnen weten. In dat geval vervalt volgens Molenaar de verplichting van Belplast – dat immers te goeder trouw handelde – om alsnog 82.396 euro aan invoerrechten te betalen, maar dat betekent nog niet dat die invoerrechten niet meer betaald hoeven te worden. ,,Als de fiscus zijn vordering niet bij Belplast kan innen, probeert hij het gewoon bij de tweede aangesprokene en dat is Marishipping.''

Molenaar vindt daarom dat Belplast ook aan Marishipping een bankgarantie moet afgeven, zodat Marishipping niet aangesproken kan worden op de belastingschuld van Belplast. Advocaat E. Luttikhuis van Belplast vindt dat onzin. ,,Belplast gaat niet twee keer een bankgarantie afgeven voor één schuld.'' De bankgarantie aan de fiscus biedt volgens haar bovendien voldoende garantie voor Marishipping dat Belplast, mocht het FIOD-onderzoek inderdaad uitwijzen dat de goederen uit Taiwan komen, de belastingschuld zal voldoen.

Marishipping had daar zo zijn twijfels over en besloot voorzorgsmaatregelen te nemen. Zonder overleg met Belplast legde Marishipping beslag op de bankrekening en alle goederen op het terrein van Belplast in Barendrecht. Dat leverde echter weinig op volgens Marishipping-advocaat Molenaar. ,,Het banksaldo was negatief en de executiewaarde van de goederen was nihil.'' Marishipping besloot daarop de vijftien pallets met schroeven, die tijdelijk bij Marishipping opgeslagen waren, vast te houden tot Belplast de belastingschuld heeft voldaan of de fiscus de vordering heeft ingetrokken.

Het kan nog wel even duren voor de FIOD zijn onderzoek heeft afgerond en al die tijd kan Belplast niet over de goederen beschikken. ,,Daardoor komt de bedrijfsvoering in gevaar'', aldus Belplast-advocaat Luttikhuis. Belplast vordert daarom in kort geding dat Marishipping alle beslagleggingen opheft en de pallets onmiddellijk vrijgeeft.

De rechter constateert dat zich ,,in theorie het geval kan voordoen dat Belplast vrijuit gaat en dat Marishipping, als aangever, alsnog dient op te draaien voor de douaneschuld'', maar vindt deze situatie ,,niet relevant'', omdat Belplast een bankgarantie heeft afgegeven aan de fiscus en Marishipping daardoor ,,gevrijwaard is van de verplichting tot betaling van de genoemde schuld''. Marishipping heeft volgens haar onvoldoende aannemelijk gemaakt dat de fiscus ,,in strijd met de gegeven vrijwaring Marishipping zal aanspreken''. Ze wijst de vordering van Belplast toe.

In Het Geding komen juridische geschillen in het economisch verkeer aan bod. Reacties en tips: hetgeding@nrc.nl

    • Jochen van Barschot