Hoogleraar: tbs bij verkrachters is nauwelijks effectief

Een veroordeling tot tbs is bij verkrachters en aanranders nauwelijks effectief. Meer dan de helft van de veroordeelden pleegt opnieuw een seksueel misdrijf, soms tijdens hun verlof. De behandeling van psychopathische patiënten kan zelfs contraproductief zijn, omdat deze patiënten bedrevener worden in het misleiden van anderen.

Dat blijkt uit een onderzoek van onder meer bijzonder hoogleraar forensische psychologie C. de Ruiter in het forensisch psychiatrisch instituut Dr. Van der Hoeven Kliniek in Utrecht. CDA en LPF hebben vanochtend in een reactie gepleit voor verplichte chemische castratie van verkrachters bij wie herhaling te verwachten valt. Nu krijgen tbs'ers alleen lustremmende medicijnen als zij daar zelf mee instemmen.

Het is voor het eerst in Nederland dat naar het recidivegevaar van deze groep is gekeken. Van alle verkrachters die tussen juli 1975 en februari 1996 in de Van der Hoeven tbs-kliniek werden opgenomen, in totaal 94 mannen, zijn 63 na verloop van tijd door de rechter vrijgelaten, van wie 33 tegen het advies van de kliniek in. Er zijn 28 mannen overgeplaatst en van drie gevallen is de behandeling om andere redenen beëindigd. Van alle 94 onderzochte patiënten is 34 procent opnieuw veroordeeld voor een seksueel delict. Dat cijfer stijgt naar 55 procent als ook naar gewelddadige recidive wordt gekeken en 73 procent voor alle veroordelingen.

Bij tbs worden plegers van veelal ernstige misdrijven in een psychiatrisch ziekenhuis geplaatst en er behandeld. Van de seksueel deviante psychopaten, mensen met seksueel afwijkende voorkeuren en een gebrek aan schuldgevoelens, gaat 82 procent opnieuw in de fout, zo meldt het rapport. De behandeling van deze groep kan zelfs een averechts effect hebben, omdat de patiënten daardoor beter worden in het misleiden van anderen. ,,Schijnaanpassing maakt onderdeel uit van de stoornis', aldus De Ruiter. Het ministerie van Justitie hanteert een recidivecijfer van 20 procent voor alle tbs'ers. Maar in dat cijfer worden ook groepen meegeteld die weinig recidiveren, zoals incestplegers. Het werkelijke recidivecijfer is volgens de onderzoekers nog hoger, omdat veel seksuele delicten niet bij de politie worden gemeld en niet alle delinquenten worden gearresteerd en veroordeeld.

RECIDIVE: pagina 3

Gerectificeerd

Verkrachters

In het artikel Hoogleraar: tbs bij verkrachters is nauwelijks effectief (26 februari, pagina 1) staat dat meer dan de helft van de veroordeelde verkrachters opnieuw een seksueel misdrijf pleegt. Dit moet zijn: een gewelddadig en/of seksueel misdrijf.