Hoofdlijnen regeerakkoord over 3 weken

PvdA en CDA moeten binnen twee tot drie weken ,,de hoofdmoot'' van een regeerakkoord op papier hebben kunnen staan. Dat verwachten de informateurs Donner (CDA) en Leijnse (PvdA).

Donner en Leijnse baseren hun planning op een lijst met onderwerpen die zij de afgelopen dagen hebben opgesteld. Na de verkennende gesprekken van de afgelopen weken moeten de onderhandelaars Balkenende (CDA) en Bos (PvdA) de komende weken ,,echt knopen doorhakken''. De informateurs hebben beide partijleiders gevraagd de komende weken meer tijd vrij te maken in hun agenda's om te onderhandelen. Bos noemde de `deadline' van drie weken vanmorgen een ,,prettig optimistische boodschap''. ,,Het zou fantastisch zijn als dat uitkomt'', aldus Bos. Balkenende waarschuwde echter dat snelheid ,,niet ten koste mag gaan van de zorgvuldigheid''.

De informateurs hebben de afgelopen dagen gebruikt om een zogenoemd ,,gemeenschappelijk beleidskader'' op te stellen waarin ,,denklijnen'' staan waar de onderhandelaars het snel over eens moeten kunnen worden. Het stuk is bedoeld om aan te geven ,,waar je heen wilt met dit kabinet, waar je over vier jaar wilt staan'', aldus een ingewijde. Het kader gaat onder meer over de rol van de overheid en welke prioriteiten er moeten worden gesteld.

Vanmorgen hebben de onderhandelaars de agenda voor de komende weken vastgesteld, vanmiddag zouden zij over de zorg spreken. Per thema zullen de informateurs ,,kwalitatieve'' en ,,richtinggevende'' stukken inbrengen waarmee de onderhandelaars aan de slag kunnen. Het stuk over de zorg bevat onder meer een lijstje verschillen tussen PvdA en CDA, zoals de wens om een nieuw concurrerend zorgstelsel (basisverzekering) in te voeren en de wijze waarop de zorgpremies worden geïnd en gecompenseerd.

Bos liet vanmorgen bij de start van de onderhandelingen weten ook een motto voor een kabinet van PvdA en CDA te willen vastleggen. Wat dat motto zou kunnen zijn wist hij nog niet. ,,Ik ga niet eerst een reclameslogan bedenken zonder dat ik weet wat de inhoud van het product is'', zei hij.

VVD-leider Zalm meent overigens dat als bij de Statenverkiezing van 11 maart CDA en PvdA samen geen meerderheid in de Eerste Kamer weten te verwerven, zij gedwongen zullen zijn om een derde partij in hun beoogde coalitie op te nemen. ,,Ik ben daar voor'', aldus Zalm gisteravond op een verkiezingsbijeenkomst in Almere, ,,omdat zo'n derde partij dan de allervervelendste narigheden die CDA en PvdA van plan zijn kan tegenhouden''. Zalm verwacht dat de toekomstige Eerste Kamer een politiek ,,actievere rol'' zal spelen dan tot nu toe gebruikelijk.

www.nrc.nl: dossier formatie