Geen vonnis over racisme Vlaams Blok

Het Brusselse Hof van Beroep weigert zich uit te spreken over de vraag of het Vlaams Blok zich schuldig maakt aan racisme.

Omdat veroordeling of vrijspraak directe gevolgen zou hebben voor het voortbestaan van de politieke partij, oordeelde de rechter vanmorgen, ,,maakt het ten laste gelegde feit een politiek misdrijf uit''. Omdat hij niet bevoegd is om over politieke misdrijven te oordelen, verwees hij de zaak door naar een jury-rechtbank.

Het Vlaams Blok, dat na een veroordeling haar overheidssubsidie zou kwijtraken en misschien zelfs zou moeten worden opgeheven, reageerde triomfantelijk. Niets belemmert haar nu om als `gewone' partij aan de verkiezingen op 18 mei deel te nemen. Partijvoorzitter Johan Vanhecke noemde het arrest ,,een kaakslag voor het Belgische regime en een politieke overwinning voor het Vlaams Blok en de vrijheid van meningsuiting''.

Achter de schermen halen ook andere Vlaamse partijen, die bij een vrijspraak of veroordeling vreesden voor een aardverschuiving in het politieke landschap in België, opgelucht adem. Maar volgens het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding en de Liga voor Mensenrechten, die de zaak hadden aangespannen, ,,is de democratie de grote verliezer''. Zij beraden zich over de vraag of ze naar het Hof van Cassatie de allerlaatste beroepsinstantie stappen. Zelf kunnen zij niet naar de juryrechtbank om verder te procederen; zo'n zaak kan alleen aanhangig worden gemaakt door de procureur-generaal.

Het is de tweede keer dat een rechtbank zich niet over deze zaak wil uitspreken. Eind 2000 stapten de twee mensenrechtenorganisaties naar de rechter met ruim honderd pagina's vol passages uit Vlaams-Blok-publicaties die zij als `racistisch' bestempelen. Omdat het Vlaams Blok geen rechtspersoon is en de parlementariërs van de partij politiek onschendbaar zijn, klaagden zij drie stichtingen van de partij aan. Die stichtingen regelen onder andere de financiën, opleidingen en de publiciteit. In juni 2001 verklaarde de rechter van de correctionele rechtbank in Brussel dat hij zich niet over de zaak wilde buigen. Hij wilde niet ,,gebruikt worden als tribune voor een politieke afrekening''. De twee klagende partijen gingen in beroep. Maar vandaag beten zij weer in het stof. In de hal van het Brusselse Justitiepaleis, waar de kopstukken van het Vlaams Blok pleitten voor het opheffen van de cordon sanitaire (de politieke boycot die vrijwel alle politieke partijen in België tegen het Vlaams Blok hebben ingesteld), noemde advocaat Jos Vandervelpen van de Liga het arrest ,,juridisch onzin. We hebben al twintig jaar een anti-racismewet in dit land. Waarom mag die worden toegepast op een caféhouder die weigert om een niet-Europeaan binnen te laten, en niet op het Vlaams Blok dat in zijn teksten niet-Europeanen discrimineert? De wet is nu volledig uitgehold''.

    • Caroline de Gruyter