Garantiefonds stadsvernieuwing

Drie organisatie hebben een nieuw garantiefonds opgericht dat een versnelling in de stedelijke vernieuwing mogelijk moet maken. Het fonds zal garanties afgeven voor onrendabele investeringen, waarvoor woningbouwcorporaties niet direct geld hebben. De initiatiefnemers van dit fonds zijn De Vernieuwde Stad, een platform voor stedelijke corporaties, de landelijke vereniging van woningbouwcorporaties Aedes en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Het nieuwe fonds wordt gevoed met de garanties die komen van collega-corporaties die relatief rijker zijn en weinig investeren. Het garantiefonds moet in de zomer operationeel zijn.