Brussel: gelijke landingsrechten alle maatschappijen

Overheden van de Europese Unie moeten landingsrechten in derde landen op een ,,eerlijke en transparante'' manier aanbieden aan alle in hun land gevestigde luchtvaartmaatschappijen uit de EU en niet alleen aan nationale carriers. De Europese Commissie heeft hierover vanmiddag een ontwerp-verordening voorgelegd aan lidstaten en Europarlement.

Het Commissie-voorstel is een gevolg van een uitspraak van het Europese Hof. Het Hof verklaarde in november vorig jaar acht bilaterale luchtvaartovereenkomsten (`open-skies-akkoorden') met de VS strijdig met de EU-regels wegens bevoordeling van nationale carriers. Nederland heeft ook een `open-skies-akkoord' met de VS, waardoor KLM vanuit Nederland op alle belangrijke Amerikaanse bestemmingen kan vliegen. De Hof-uitspraak ging niet direct over dit akkoord, maar heeft dezelfde gevolgen. Want volgens het Hof zijn clausules die landingsrechten beperken tot nationale carriers ,,discriminerend''.

De Europese Commissie vroeg meteen na de Hof-uitspraak aan de lidstaten een mandaat om met de VS te gaan onderhandelen namens de hele EU. De lidstaten overleggen hier nog over. In haar jongste voorstel vraagt de Commissie ook mandaat voor onderhandelingen met alle andere `derde' landen. Zij wil onderhandelen over clausules die alleen nog Europese maatschappijen als rechthebbenden erkennen. Eurocommissaris De Palacio (Transport) onderstreepte eerder al dat dit de noodzakelijke consolidatie in de Europese luchtvaartsector sterk zal vergemakkelijken.

De Commissie laat ruimte voor bilaterale onderhandelingen, maar wil lidstaten via de nu voorgestelde verordening dwingen niet langer te discrimineren ten gunste van hun eigen maatschappijen De Commissie moet vooraf over zulke onderhandelingen worden ingelicht en ook andere dan nationale maatschappijen moeten worden geïnformeerd. Zij vraagt lidstaten al te beginnen met landingsrechten in derde landen aan andere dan nationale maatschappijen aan te bieden. Als derde landen niet meewerken, zou de Commissie moeten worden ingeschakeld.

Een woordvoerder van de Europese luchtvaartorganisatie AEA toonde zich vandaag ,,tevreden'' over de voorstellen, omdat de Commissie meer ruimte aan lidstaten laat en ,,redelijker'' is dan eerder na de Hof-uitspraak.

Europese ministers van Transport praten volgende maand over de voorstellen.

    • Hans Buddingh'