Asielzoekers Ameland blijven

Zes gezinnen van Amelander asielzoekers, die zouden worden overgeplaatst naar het asielzoekerscentrum in Kollum, mogen voorlopig op het eiland blijven. Dit heeft de Leeuwarder bestuursrechter D. Keur gisteren bepaald in kort geding. Het azc in Kollum gaat per 1 september dicht en volgens de rechter heeft het ,,meermalen wisselen van school'' een ,,nadelige invloed op de leerprestaties van de kinderen''. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) gaat nu voor de 28 betrokkenen op zoek naar een andere locatie op de vaste wal. De overige 28 asielzoekers, die naar centra in Drachten, Dokkum en Burgum zouden vertrekken, moeten daar wel heen.

In januari verwierp de rechter het verzoek van de 56 asielzoekers op Ameland om niet midden in het schooljaar van hun kinderen te hoeven verhuizen. Volgens de rechter kostte het openhouden van de drie tijdelijke aanvullende opvangcentra op Ameland het COA veel geld. Bovendien kampten de reguliere centra met leegstand.

Regiomanager A. Haarsma van het COA vindt het nieuwe vonnis teleurstellend. Volgens haar was ten tijde van de eerste rechtszitting half januari nog niet bekend dat Kollum in september dicht zou gaan. Op de zitting betoogde het COA vorige maand nog dat `Kollum' niet binnen de drie en zes maanden zou sluiten.