Aids remt groei bevolking

Aids en minder geboortes zorgen ervoor dat de wereldbevolking minder snel groeit dan de Verenigde Naties drie jaar geleden nog verwachtten. De bevolkingsdivisie van de VN heeft haar prognose voor het jaar 2050 drastisch verlaagd. In 2050 zal de wereld niet 9,3 miljard mensen tellen, zoals bij de millenniumwisseling nog werd voorspeld, maar 8,9 miljard, 400 miljoen minder.

De helft van die daling is toe te schrijven aan de aidsepidemie die meer slachtoffers zal maken dan eerder voorzien. De Verenigde Naties gaan ervan uit dat in de 53 zwaarst getroffen landen dit decennium 46 miljoen mensen zullen sterven aan aids. In de jaren vijftig van deze eeuw zal dat aantal naar verwachting stijgen tot 278 miljoen. Dat cijfer kan nog hoger uitvallen als de huidige pogingen om de verspreiding van de ziekte af te remmen niet genoeg effect sorteren, waarschuwen de Verenigde Naties.

De andere helft van de verminderde bevolkingsgroei is het gevolg van lagere geboortecijfers dan eerder voorspeld. Voor het eerst verwacht de bevolkingsdivisie van de VN dat in de loop van deze eeuw het gemiddeld aantal geboortes per vrouw in ontwikkelingslanden onder de 2,1 zal dalen, het vereiste aantal om de bevolking gelijk te houden. Volgens de schattingen zal het geboortecijfer in het jaar 2050 in drie van de vier ontwikkelingslanden onder dat vervangingsniveau zijn gedaald. Ondanks die voorziene daling van het aantal geboorten en een toename van gezondheidsrisico's zal de wereldbevolking de eerste helft van deze eeuw nog met 2,6 miljard mensen groeien, van de huidige 6,3 miljard tot 8,9 miljard.

Volgens de prognoses zal de bevolking in de rijke landen de komende vijftig jaar vrijwel constant blijven met 1,2 miljard. Drieëndertig landen zullen het aantal bewoners zien dalen, zoals Japan met 14 procent en Italië met 22 procent.

In Bulgarije, Estland, Georgië, Letland, Rusland en Oekraïne loopt de bevolking naar verwachting zelfs met 30 tot 50 procent terug. Daartegenover staat dat de bevolking in Burkina Faso, Mali, Niger, Somalië en Jemen de komende halve eeuw zal verviervoudigen.