Tijd van Ons leven

Met de kop `Actrice stapt op bij de KRO-programma' berichtte deze krant op 10 februari over een voorval tijdens de opname van de door Endemol Nederland geproduceerde quiz `Tijd van Ons Leven'.

In het artikel insinueert Gerda Havertong dat zij opzettelijk is beledigd, nadat het publiek bij haar binnenkomst voorafgaand aan de opname het lied `Zie ginds komt de stoomboot' aanhief.

Om redenen waarnaar wij mogen raden, vond de schrijver van dit stukje het niet nodig om bij de producent van het programma aanvullende informatie in te winnen. Had hij dat wel gedaan, dan had hij kunnen optekenen dat de zogenoemde `publieksopwarmer' samen met het publiek al de hele dag oud-Hollandse liedjes tussen de opnames door zong.

Bij de entree van een nieuwe reeks panelleden, waaronder mevrouw Havertong, riep de publieksopwarmer `zie ginds komen de gasten', waarnaar het gewraakte sinterklaaslied werd ingezet.

Vanzelfsprekend heeft de publieksopwarmer noch het publiek mevrouw Havertong hiermee willen beledigen. Medewerkers van het programma hebben zich veel moeite getroost om dit aan haar uit te leggen. Natuurlijk heeft mevrouw Havertong het volste recht om geen genoegen te nemen met deze uitleg en haar beklag te doen bij de pers.

Ik verwacht van de journalist die haar verhaal nieuwswaardig vindt echter wel dat hij vervolgens het principe van hoor en wederhoor toepast. Dat is niet gebeurd en dat neem ik het NRC Handelsblad zeer kwalijk. Hierdoor krijgt de lezer en eenzijdig verhaal voorgeschoteld en ontstaat een dubieus, onwaar beeld van onze organisatie.

    • Jeroen van Wardenberg
    • Manager Communicatie Endemol Nederland