Spreiding van leerlingen

In NRC Handelsblad van 15 februari stond een artikel van Guus Valk over de tot nu toe mislukte spreiding van (allochtone) leerlingen.

De kop bij het artikel op de voorpagina `Spreiding van leerlingen stopt segregatie niet' is misleidend. Het artikel stelt dat overal waar gemeentebesturen trachtten bijzondere scholen te bewegen tot spreiding dit is mislukt. Dat is helaas juist. Maar omdat dat zo is, kunnen we niet weten of, als de spreiding wèl geslaagd was, de segregatie niet zou zijn verminderd.

Dubbel fout is de bewering: ,,Verplicht spreiden is verboden, omdat ouders een vrije schoolkeuze hebben.' Ten eerste is `verplicht' spreiden niet verboden maar gewoon onmogelijk omdat de besturen van bijzondere scholen het wettelijk recht en de vrijheid hebben leerlingen naar eigen inzicht te weigeren, zoals de redacteur op pagina 2 zelf vaststelt. Daarom ook is de bewering dat `ouders een vrije schoolkeuze hebben' onjuist.

Schoolbesturen van bijzondere scholen mogen naar eigen inzicht leerlingen afwijzen en dat doen vele scholen dan ook. Alleen openbare scholen zijn verplicht alle leerlingen toe te laten. Wil een bijzondere school een allochtone leerling niet toelaten en toch het verwijt van discriminatie ontlopen dan staan er een paar trucs ter beschikking. De school eist een hoge zogenoemde vrijwillige ouderbijdrage. Allochtone ouders zijn meestal te arm om die te betalen en te trots om dat te laten merken en gaan noodgedwongen verderop. Of de school zegt eenvoudigweg dat er geen plaats meer is. Voor allochtone ouders praktisch oncontroleerbaar. Daarom blijft het de moeite meer dan waard te streven naar convenanten waar alle scholen binnen een regio zich aan moeten houden.

Hoe dan ook, als we als samenleving er op zeer korte termijn niet in slagen een einde aan de apartheid in het onderwijs te maken nemen we grote risico's, als het al niet te laat is.

Gerectificeerd

Spreiding

Onder de ingezonden brief Spreiding van leerlingen (25 februari, pagina 8) wordt Jan Erdtsieck Lid Tweede Kamer voor de SP genoemd. Hij is onderwijsadviseur Tweede-Kamerfractie SP.

    • Lid Tweede Kamer voor de Sp
    • Jan Erdtsieck