Parijs en Berlijn voor verlenging van inspecties

Frankrijk pleit met steun van Duitsland, Rusland en mogelijk China voor verlenging en intensivering van de wapeninspecties in Irak. Het wijst een tweede VN-resolutie, die oorlog in Irak legitimeert, vooralsnog van de hand. Daarmee is het diplomatieke conflict over de ontwapening van Saddam Hussein verder op de spits gedreven.

De Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Spanje hebben de Veiligheidsraad gisteren een ontwerpresolutie voorgelegd waarin wordt geconstateerd dat Irak heeft verzuimd om de laatste kans op vreedzame ontwapening aan te grijpen. De Britse regering sprak de hoop uit dat de VN binnen twee weken een besluit nemen over de resolutie.

De Franse president Jacques Chirac zei gisteren na een diner met bondskanselier Schröder in Berlijn dat Irak alle massavernietigingswapens moet verwoesten. ,,Dit doel kan op vreedzame wijze worden bereikt. In deze context zijn we natuurlijk niet vóór een nieuwe VN-resolutie.'' Voorafgaand aan de ontmoeting verklaarde Chirac dat hij geen redenen ziet om van de ,,logica van de vrede'' over te stappen op de ,,logica van oorlog''.

Frankrijk publiceerde gisteravond in New York een memorandum dat voorziet in een vreedzame ontwapening van Irak. De wapeninspecties moeten daarom worden verlengd, mogelijk zelfs met vier maanden. De inspecteurs zouden om de drie weken aan de Veiligheidsraad moeten rapporteren. In het memorandum wordt gesteld dat niet is bewezen dat Saddam massavernietigingswapens bezit, hoewel niet alle vermoedens daaromtrent ontkracht zijn. Ook wordt erop gewezen dat de inspecteurs tot nu toe ongehinderd hun werk konden doen en resultaten hebben geboekt.

Chirac en Schröder herhaalden de eis van wapeninspecteur Hans Blix dat Irak onmiddellijk moet beginnen met de vernietiging van Al-Sammoud-2-raketten die een groter bereik zouden hebben dan de 150 kilometer die door de VN zijn toegestaan. In een vraaggesprek met de Amerikaanse televisiezender CBS, dat gisteren werd opgenomen en morgen volledig wordt uitgezonden, zou Saddam aangeven dat hij daartoe niet bereid is.

Schröder en Chirac dineerden gisteravond samen met hun ministers van buitenlandse zaken Fischer en Villepin in restaurant `Zur letzten Instanz', in laatste instantie. Fischer had eerder in de marge van een bijeenkomst van Europese ministers in Brussel verklaard dat iedereen er goed aan doet het moeizame compromis dat de EU een week geleden bereikte niet te torpederen.

Na een ruzie tussen enerzijds Europese lidstaten die openlijk de koers van de Amerikaanse president George W. Bush steunen en Frankrijk en Duitsland anderzijds vond men elkaar vorige week in een gezamenlijke verklaring waarin Saddam nog één ultieme kans wordt gegund om uit zichzelf te ontwapenen. Fischer: ,,De politieke situatie in de EU is niet gewijzigd sinds we dit politieke compromis hebben gevonden en ik adviseer iedereen zich eraan te houden.''