Oudkerk wil opheldering lekken De Roy

Wethouder Rob Oudkerk (sociale zaken) van Amsterdam eist onderzoek van de sociale dienst naar het mogelijke lekken uit het dossier van Edwin de Roy van Zuydewijn, de echtgenoot van prinses Margarita.

De wethouder vindt het, aldus zijn woordvoerder vanmorgen, ,,meer dan slordig' dat de sociale dienst vorige week stellig ontkende dat De Roy een dossier had bij de dienst, en dat gistermiddag moest herroepen. De sociale dienst deed dat nadat uit twee brieven van de sociale dienst aan De Roy, die deze krant heeft, bleek dat De Roy in de jaren negentig wel degelijk cliënt is geweest bij de sociale dienst.

Dat er toch een dossier is, is van belang omdat het echtpaar stelt dat gegevens uit het dossier in handen zijn gekomen van de vader van prinses Margarita, Carlos Hugo de Bourbon de Parme. Uit de gegevens zou de vader hebben geconcludeerd dat De Roy ,,een homoseksuele relatie' zou hebben gehad en ,,mogelijk was besmet met het HIV-virus.'

Wethouder Oudkerk is er ,,formeel noch informeel' van op de hoogte gesteld dat in het verleden informatie uit het vertrouwelijke dossier aan derden is verstrekt, laat zijn woordvoerder weten. ,,Een logisch gevolg is dat nu er toch een dossier is wij willen weten of er informatie aan derden is verstrekt. Bovendien willen we opheldering waarom het bestaan van het dossier eerst ontkend is.'

De Roy zegt in een reactie op het onderzoek: ,,Het zou tijd worden.' Volgens hem is de informatie die tot nu toe naar buiten is gekomen ,,slechts het topje van de ijsberg.' Meer commentaar geeft hij niet.

De beschuldiging dat het koninklijk huis De Roy zakelijk heeft tegengewerkt, heeft mr. W.J. Slagter zijn functie als adviseur bij advocatenkantoor Simmons & Simmons Trenité gekost. Bronnen rond het kantoor bevestigen dat het vertrek niet vrijwillig was. Het kantoor is ontstemd over de voortdurende uitspraken van Slagter in de media over de kwestie. Het vertrek van Slagter (79) staat in een eenregelig persbericht, dat meldt dat Slagter, die als adviseur op het gebied van het vennootschapsrecht voor het kantoor, ,,op eigen verzoek' vertrokken is. Van Zuuren en Slagter willen geen toelichting geven.

Slagter is tevens voorzitter van de raad van toezicht van het bedrijf van De Roy. Het bedrijf was volgens Slagter succesvol, tot De Roy trouwde met Margarita. Opdrachtgevers trokken zich toen terug, aldus Slagter.

Tijdens het wekelijkse werkoverleg van Koningin Beatrix met haar naaste medewerkers, gisteren, is de kwestie besproken. De Rijksvoorlichtingsdienst doet over de inhoud geen mededeling.

De secretaresse van de kinderen van prinses Irene ontkent in het Algemeen Dagblad dat het Kabinet van de Koningin haar gevraagd heeft naar bankafschriften van prinses Margarita en haar man. De beschuldiging stond in HP/De Tijd.

Gerectificeerd

Van Zuuren

In het artikel Oudkerk wil opheldering lekken De Roy (25 februari, pagina 3) staat dat Van Zuuren geen toelichting wil geven. Het betreft J.G.A. van Zuuren, lid van het bestuur van advocatenkantoor Simmons & Simmons Trenité in Rotterdam.

    • Joep Dohmen