Nieuwe resolutie tegen Irak ingediend

De Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Spanje hebben de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties gisteren een ontwerp voorgelegd voor een resolutie die de weg vrijmaakt voor militaire actie tegen Irak.

Zij vonden Frankrijk, Duitsland en Rusland echter tegenover zich. Frankrijk liet, met steun van Duitsland en Rusland, een gedetailleerd plan circuleren in de raad om de wapeninspecteurs van de VN zeker vier maanden langer de tijd te geven om hun werk te doen. China geeft dit idee ook ,,volledige steun''. De Franse president, Jacques Chirac, zei gisteren na een diner met bondskanselier Schröder in Berlijn dat Irak alle massavernietigingswapens moet vernietigen. ,,Dit doel kan op vreedzame wijze worden bereikt. In deze context zijn we natuurlijk niet vóór een nieuwe VN-resolutie.'' Eerder verklaarde Chirac dat hij geen redenen ziet om van de ,,logica van de vrede'' over te stappen op de ,,logica van oorlog''.

De Amerikaans-Brits-Spaanse ontwerpresolutie stelt geen expliciete tijdslimiet voor oorlog, maar aanvaarding ervan geeft daar de facto het groene licht voor. De cruciale paragraaf stelt vast dat ,,Irak heeft nagelaten de laatste kans te grijpen die resolutie 1441 het verschafte''. Resolutie 1441 waarschuwde in dat geval voor ,,ernstige gevolgen''.

Een stemming over de nieuwe resolutie wordt pas over een week of twee verwacht, nadat chef-wapeninspecteur Hans Blix rond 7 maart in de Veiligheidsraad opnieuw verslag heeft uitgebracht over de resultaten van zijn missie in Irak. Voor aanvaarding zijn ten minste negen voorstemmen nodig, en mag er geen veto worden uitgesproken door een van de permanente leden van de raad. Op dit moment zijn twee permanente leden voor militaire actie en drie, Frankrijk, Rusland en China, tegen. De drie indieners zijn een lobbycampagne begonnen om de tegenstanders en weifelaars te wijzen op de logica van de resolutie, om ze zo aan hun zijde te krijgen. De Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur Condoleezza Rice sprak van een ,,intensieve diplomatieke inspanning''.

Het Turkse kabinet is gisteren akkoord gegaan met de stationering van Amerikaanse troepen op Turkse bodem. Vandaag nog stuurt de regering het parlement een voorstel waarin Turkije voor tienduizenden Amerikaanse soldaten wordt opengesteld. Daarmee lijkt een voorlopig einde te komen aan de crisis in de betrekkingen tussen Turkije en de Verenigde Staten, die ontstond omdat Washington de eisen die Ankara aan stationering verbond, onacceptabel achtte. Door het besluit van gisteren is het vrijwel zeker dat Turkije het noordelijke front wordt in een eventuele oorlog tegen Irak.

Volgens een verslaggever van het Amerikaanse televisiestation CBS heeft de Iraakse leider Saddam Hussein in een interview met hem aangegeven niet van plan te zijn gehoor te geven aan de opdracht van de VN om zijn Al-Samoudraketten te vernietigen. Voorts daagde hij zijn Amerikaanse ambtgenoot Bush uit voor een rechtstreeks uitgezonden debat, aldus CBS. (Reuters, AP)

HOOFDARTIKEL: pagina 9

WWW.NRC.NL: dossier irak