Monumentenpanden

In NRC Handelsblad van 7 februari wordt gemeld, dat de stad Groningen monumentenbezitters te kort doet. De stad weigert de landelijk geregelde subsidie van 20 procent van de restauratiekosten uit te betalen hoewel zij die wel van het rijk voor dat doel heeft ontvangen. Een ongelofelijke en schandelijke situatie.

Juist om mogelijk nadelig overheidsoptreden met betrekking tot het cultureel erfgoed, waarvan gebouwde monumenten het meest zichtbare deel uitmaken, te kunnen pareren is de Vereniging van eigenaren-bewoners van Rijksmonumenten in 1997 opgericht. De vereniging heeft als roepnaam `Bewoond Bewaard'. In een geval als dit, waarbij een gemeente of ander overheidslichaam misbruik maakt van hun macht tegenover een monumenten-eigenaar springt de vereniging die laatste bij zodat hij of zij er niet alleen voor staat.

Door middel van het netwerk, dat de vereniging in Monumentenland onderhoudt o.a. door goede contacten met RDMZ en NRF kan zij snel acties ontketenen voor haar leden. Ook de benadeelde heer Brouwer in Groningen steunen wij op deze wijze.

    • E. Munnig Schmidt
    • Voorz. Bewoond Bewaard Loenen A