Leden bekritiseren IKV en Greenpeace om `Irak'

Zowel het Interkerkelijk Vredesberaad (IKV) als Greenpeace krijgt vanuit de achterban kritiek op de ingenomen standpunten tegen een mogelijke oorlog in Irak. De katholieke vredesorganisatie Pax Christi plukt juist de vruchten van het actievoeren.

Het IKV met een achterban van zo'n 15.000 sympathisanten – geen betalende leden, benadrukt de woordvoerster – krijgt wekelijks tientallen e-mails of briefjes waarin mensen aangeven het niet eens te zijn met zijn standpunt. Het IKV vindt dat een oorlog in Irak niet uitgesloten moet worden en dat zo'n oorlog het Iraakse volk op den duur aan een betere toekomst kan helpen. Het aantal steunbetuigingen bedraagt slechts ,,enkele per week'', aldus de woordvoerster.

,,De berichten variëren van niet bij deze `oorlogszuchtige' club te willen horen tot verwarring over het standpunt'', vertelt ze. Hoewel er volgens haar onder de achterban draagvlak is voor het IKV-standpunt, blijft het door de emotionaliteit van de situatie een groot dilemma.

De Greenpeace-actie van vorige week in de Rotterdamse haven tegen een militair transport naar de Golf heeft de milieuorganisatie zo'n 175 leden gekost, aldus een woordvoerder. Dat is ,,wat hoger'' dan bij andere protesten van de organisatie.

De zegsman wijt de opzeggingen en ontstane verwarring aan de onbekendheid met dergelijke acties van Greenpeace. ,,Het was een andere actie dan de mensen van ons gewend zijn. Volgens sommigen moeten wij ons met het milieu bezighouden.'' Op een totaal van 700.000 donateurs beschouwt de organisatie 175 opzeggingen echter niet als een ,,signaal van afnemende steun''.

Het actievoeren tegen een mogelijke oorlog in Irak gaat Pax Christi juist nieuwe leden opleveren, denkt een woordvoerder van de katholieke vredesorganisatie, die ongeveer 11.000 leden telt. ,,Een vredesbeweging bestaat bij de gratie van onrust over oorlog en vrede.'' Na de grote demonstratie in Amsterdam, van twee weken geleden, zijn 2.000 steunbetuigingen binnengekomen. Dat aantal loopt naar verwachting op tot 10.000, aldus Pax Christi. De organisatie hoopt ,,enkele honderden'' nieuwe leden in te kunnen lijven.