Kwetsbare pensioentrekkers kunnen rustig op vakantie

Het Europese Hof van Justitie heeft vanmorgen een eind gemaakt aan de onzekerheid waarin een Griekse pensioentrekker meer dan zes jaar leefde.

Europese gepensioneerden kunnen met een gerust hart in de Europese Unie op vakantie. Als ze onderweg ziek worden of anderszins medische zorg nodig hebben, hoeven ze voor de behandeling geen toestemming van het ziekenfonds in hun `woonland' te hebben. Bovendien is hun fonds verplicht de kosten te vergoeden. De enige restrictie is dat ze niet naar een ander EU-land zijn gegaan met de vooropgezette bedoeling zich aldaar medisch te laten behandelen.

Dat is de strekking van het arrest dat het Europese Hof van Justitie in Luxemburg vanmorgen geeft gewezen in de zaak van een Griekse pensioentrekker die tijdens een verblijf in Duitsland in het ziekenhuis belandde. De betrokken instanties mogen de vergoeding van zijn buitenlandse ziektekosten ,,niet afhankelijk stellen van enige toestemming'', ook niet van ,,de voorwaarde dat de aandoening die de behandeling noodzakelijk maakte plotseling is ingetreden'', aldus het Hof.

De zaak was aan het Luxemburgse Hof, dat waakt over de uitleg van het gemeenschapsrecht in de Europese Unie, voorgelegd door de rechter in Thessaloniki. De Griekse rechter moest oordelen over een geschil tussen de gepensioneerde Vasileios Ioannidis en zijn ziekenfonds IKA. Het fonds had geweigerd de ziektekosten te vergoeden die hij had gemaakt toen hij eind 1996 op bezoek was bij zijn zoon in Duitsland.

Ioannidis kreeg tijdens zijn verblijf in Duitsland herhaaldelijk last van borstklachten in verband met angina pectoris. Hij werd met spoed opgenomen in een ziekenhuis in München, waar hij uiteindelijk zeven dagen moest blijven.

Groot was Ioannidis' verontwaardiging toen zijn ziekenfonds de rekening weigerde te betalen. Volgens het fonds was vooraf noch achteraf toestemming verleend voor de ziekenhuisbehandeling. Bovendien voerde het fonds aan dat Ioannidis zich al eerder voor vergelijkbare klachten onder medische behandeling had moeten laten stellen en dat diens aandoening dus niet zó plotseling was ingetreden tijdens zijn bezoek aan Duitsland, dat dit onmiddellijke opname in het ziekenhuis rechtvaardigde. Hij had ook behoorlijk in Griekenland behandeld kunnen worden, meende het ziekenfonds.

Het Europese Hof maakt in zijn arrest van vanmorgen korte metten met de weigering van het Griekse ziekenfonds om de kosten van Ioannidis' behandeling in Duitsland te vergoeden: toestemming voor de verleende medische zorg is niet nodig en de urgentie van de behandeling speelt voor de vergoeding ervan geen rol.

Het Hof wijst er op dat in de geldende Europese verordeningen onderscheid wordt gemaakt tussen werknemers en pensioentrekkers (en hun gezinsleden) als het gaat om de vergoeding van medische behandelingen die noodzakelijk zijn tijdens verblijf in een ander EU-land. Voor werknemers gelden strengere voorwaarden met name ten aanzien van de urgentie van behandeling. Volgens het Hof lijkt de EU-wetgever daarmee de daadwerkelijke mobiliteit van gepensioneerden te hebben willen bevorderen door rekening te houden met hun grotere kwetsbaarheid en afhankelijkheid van medische zorg.