Kwestie Irak 1

Hans Steketee schreef in NRC Handelsblad van 20 februari over de `Britse zorgen over the day after in Irak' dat het de VS en UK alleen te doen is Saddam af te zetten en Irak te ontdoen van massavernietigingswapens. In dezelfde krant zegt Sweder van Wijnbergen nog dat we even ,,een paar maanden onze adem moeten inhouden en dan gaat het allemaal weer goed...''. Wel meer burgerslachtoffers zullen er vallen en er zal in steden gevochten moeten worden maar het zal niet overslaan naar de regio.

Hebben politici en topambtenaren dan echt helemaal geen idee meer waar ze over praten? Steketee refereert nog aan de militaire strategie dat zich nog steeds niet in het stadium van concrete taken bevindt terwijl de tijd daarvoor snel opraakt. Commandanten willen weten van de politici wat van hen verwacht wordt..., maar de tijd dringt en daar is misschien geen tijd meer voor? Dit is toch ongelooflijk!

Nu onder publieke druk, schrijft Steketee, wil Blair de doelstellingen al verbreden en Irak vernieuwen. Dit getuigt nog meer van naïviteit! Denk je echt dat zonder bruggen te slaan met het Arabische continent en buurlanden van Irak, dat men de aanwezigheid van Amerikanen en Engelsen zal dulden in het hart van de Arabische wereld? Denk je dat Iran dat zal accepteren? Denk je dat OBL en met hem alle terroristische cellen dit zullen toelaten? Ik kan gewoon niet geloven dat Bush en Blair dit serieus denken te bereiken. De opstand en de haat zullen zo groot worden dat het leven van de westerse soldaten in Irak niet meer veilig is. Willen wij het op ons geweten hebben dat we nog een land en een cultuur zo grondig willen verwoesten? Wat zijn de doelstellingen van deze zo onvermijdelijke oorlog? Hoe denken we dat te bereiken en hoe reëel is dat? Waarom wordt er totaal geen brug geslagen met de Arabische/moslim wereld? Denken we nu echt dat het Westen de samenleving kan maken in zo een islamitisch land? Denken we nu echt dat het even een kwestie is van adem inhouden?

    • Marcel van Soest