Instroom WAO neemt af, forse stijging WW

Het aantal nieuwe WAO'ers is vorig jaar met ruim 11 procent gedaald in vergelijking met het jaar ervoor. Werden er in 2001 zo'n 104.000 nieuwe WAO-uitkeringen verstrekt, in 2002 is dat aantal afgenomen tot 92.400.

Dit blijkt uit cijfers die het UWV, de uitvoerder van werknemersverzekeringen zoals de WAO, gisteren bekend heeft gemaakt. Het totale aantal WAO-uitkeringen is wel toegenomen, van 792.100 tot 802.500. Dat komt doordat het aantal WAO-uitkeringen dat wordt beëindigd nog altijd lager is dan het aantal nieuwe uitkeringen dat wordt toegekend. Het aantal beëindigde uitkeringen lag vorig jaar op 82.000, tegen 80.800 het jaar ervoor.

Het verschil tussen instroom en uitstroom, dat bepalend is voor de groei of afname van de WAO, is in jaren niet zo klein geweest. Lag dat verschil in het jaar 2000 op bijna 25.000 uitkeringen en in 2001 nog op bijna 23.000, vorig jaar was het verschil nog maar iets meer dan 10.000. Het moment dat de uitstroom de instroom overtreft – en de WAO krimpt – lijkt naderbij te komen.

Het UWV heeft geen verklaring voor het naar elkaar toekruipen van instroom en uitstroom. Mogelijk speelt de inzet van reïntegratiebedrijven de laatste jaren een belangrijke rol, mogelijk ook de strengere keuringen. Het aantal nieuwe WAO'ers met een volledige uitkering is ook gedaald, tot 56,6 procent in 2002. In 1999 kreeg nog 67 procent van de nieuwe WAO'ers een volledige uitkering.

Uit de UWV-cijfers blijkt dat het aantal werkloosheidsuitkeringen (WW) in december is gestegen tot 204.900, 8.600 meer dan de maand ervoor. Meer dan de helft is seizoenswerkloosheid in de bouw, horeca en landbouw, terwijl de werkloosheid in de groothandel, zakelijke diensteverlening en uitzendbranche trendmatig is. Vorige week meldde het CBS een forse stijging van de werkloosheid in Nederland.