Deloitte: controle Ahold adequaat

Accountant Deloitte & Touche van Ahold zegt ,,adequaat'' de cijfers over 2001 van het supermarktconcern te hebben gecontroleerd. ,,Wij hebben conform de regels, de kennis en de inzichten van toen een goedkeurende verklaring gegeven'', zegt een woordvoerder van het accountantskantoor.

Ahold verklaarde gisteren onder meer dat de cijfers over 2001 moet worden herzien, een doodzonde in het bedrijfsleven. Deloitte verklaart dat de ,,afgelopen weken nieuwe feiten over 2001 boven tafel zijn gekomen die nu nader worden onderzocht''. De nieuwe feiten zijn volgens Deloitte ,,recent op indringende wijze bij het management van Ahold kenbaar gemaakt''.

In het persbericht van Ahold dat gisteren verscheen staat onomwonden dat Deloitte & Touche onvoldoende door het management van Ahold is geïnformeerd over dochterbedrijven in onder meer Zweden, Portugal en Argentinië. Het gaat hierbij om de wijze waarop deze ondernemingen in de resultaten zijn verwerkt. Deloitte ontkent dat de zinnen in het persbericht van Ahold onder druk van advocaten zijn opgenomen. ,,Wel is er overleg geweest tussen Ahold en onze accountant over de tekst van het persbericht'', zegt de woordvoerder.

Deloitte heeft de afgelopen tijd met meer dan vijftig mensen aan de controle van de Ahold-boeken gewerkt. Het accountantskantoor is sinds vijftien jaar de externe accountant van het supermarktconcern. Hoofdverantwoordelijke voor Ahold is accountant R. Dassen, die eveneens hoogleraar accountantscontrole is aan de Universiteit van Maastricht en de Vrije Universiteit in Amsterdam. Dassen weigert commentaar.

Volgens Deloitte is er tot dusver geen aanklacht tegen de betrokken accountants binnengekomen. Volgens accountantspecialist R. Veenstra kan iedereen in Nederland een accountant aanklagen bij de tuchtrechter voor accountants. De tuchtrechter onderzoekt vervolgens of de controleur in strijd met de gedrags- en beroepsregels van accountants heeft gehandeld. De overheid wil nog dit jaar het toezicht op accountants onderbrengen bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

AFM heeft nog niet de bevoegdheid om toezicht te houden op de financiële verslaggeving van beursfondsen. Experts pleiten al enige tijd om dit bij AFM onder te brengen. Formeel ligt het toezicht bij het Openbaar Ministerie (OM).

In de VS loopt een onderzoek naar accountants van Andersen, die de Enron-cijfers controleerden.