Zuidtangent

Het was goed om ook eens een positief verhaal te lezen over een openbaar vervoerproject, dat ruim acht jaar geleden werd opgezet (NRC Handelsblad, 18 februari). Ik was als Statenlid van Noord-Holland een van de eerste die de Zuidtangent in een notitie van 1986 over de infrastructuur in het Amsterdam-Noordzeekanaalgebied op papier zette: Een Lightrail-lijn tussen IJmuiden en Diemen. De Staten spraken zich toen in 1993 uit een `uitgesproken voorkeur' te hebben voor een railvariant. Dat de lijn vorig jaar januari als een vrije busbaan in gebruik werd genomen was natuurlijk een heugelijk feit, maar er moet eigenlijk nog veel aan worden gesleuteld.

De Floriade 2002 maakte een vervroegde indiensttreding door Connexxion noodzakelijk. Dat de lijn een succes is met rond de 22.000 passagiers per dag is heel mooi, maar er kleven nog tal van tekortkomingen aan een goede exploitatie: De verkeerslicht-beïnvloeding werkt nog steeds niet goed. De inpassing van het traject in de Haarlemse binnenstad is nog niet gereed. Ook in Amstelveen en Amsterdam Zuid-Oost is het tracé nog niet af.

Het kan natuurlijk niet zo zijn dat verdere afronding van het tracé maar op de lange baan geschoven wordt! Zo gaat het deel Haarlem-IJmuiden voorlopig niet door. Het eindpunt bij de Amsterdamsepoort in Zuid-Oost is nog maar tijdelijk en ook op het busplatform van Schipholplaza zijn de haltevoorzieningen erg karig. Ten slotte moeten er nog veel goede park-and-ride-voorzieningen bij de haltes komen. Zowel voor auto's als fietsers. Het aantal haltes is immers beperkt en het tracé gestrekt door de woongebieden aangelegd. In Hoofddorp geeft de gemeente Haarlemmermeer daarvan al een paar goede voorbeelden.

Alleen verdere perfectionering van tracé en externe voorzieningen kan van deze lijn een nog groter succes maken (minstens 50.000 passagiers per dag), zodat ombouw naar een Lightraillijn over zes tot acht jaar een feit is.

    • Maarten Verwey
    • Oud-Statenlid Nh voor D66