Verzuim ambtenaar nog hoog

Het ziekteverzuim binnen de overheid lijkt zich te stabiliseren op circa 8 procent. Dit blijkt uit recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat het ziekteverzuim van het jaar 2001 heeft vergeleken met voorgaande jaren. Het ziekteverzuim binnen het bedrijfsleven was in datzelfde jaar 5,4 procent.

Het ziekteverzuim is veruit het hoogst bij de politie. In 2001 bleef gemiddeld een op de tien politieagenten ziek thuis: 9,4 procent. Het verzuim was het laagst bij de rechterlijke macht: 4,5 procent. Leraren en ambtenaren bij de provincies en het rijk zitten daar tussenin met circa 7,5 procent. Gemeenteambtenaren zijn iets vaker ziek: 8,2 procent.

Er is een aanzienlijk verschil in ziekteverzuim tussen mannen en vrouwen. Vrouwelijke ambtenaren melden zich aanmerkelijk vaker ziek en zijn gemiddeld ook langer thuis dan hun mannelijke collega's. Bij de ziekteregistratie wordt het zwangerschapsverlof niet meegeteld.In de meeste sectoren van de overheid is het ziekteverzuim van vrouwen ongeveer anderhalf keer zo hoog. Alleen in het onderwijs is het verschil minder groot.

De ziekteduur is het langst bij de rechterlijke macht en het onderwijs. In deze twee sectoren is de periode dat iemand ziek is gemiddeld 24 dagen.

Over het algemeen geldt: hoe ouder de ambtenaar, hoe hoger het ziekteverzuim. Dit komt doordat ambtenaren met het toenemen van de leeftijd langer ziek thuisblijven. Wel melden oudere ambtenaren zich minder vaak ziek dan jongere.