Tientallen afkoopsommen zorg

Tientallen zorginstellingen in financiële nood hebben de afgelopen jaren forse afkoopregelingen betaald aan falende managers. In een brief aan demissionair minister De Geus van Volksgezondheid pleit het College Tarieven Gezondheidszorg (CTG) voor afschaffing van deze afkoopsommen.

Het CTG is de afgelopen jaren tientallen zorginstellingen te hulp geschoten die, mede door riante afvloeiingsregelingen voor managers, in acute financiële nood kwamen. Op het moment dat die instellingen bij het CTG aanklopten om hulp, was de falende directie vaak al vertrokken. Het college verhoogt, op advies van de minister van Volksgezondheid, tijdelijk de tarieven en budgetten van de betreffende instelling in financiële nood, om de continuïteit in de zorg te kunnen waarborgen.

Volgens CTG-voorzitter R. Scheerder gaat het niet om enorme bedragen, maar is het maatschappelijk onaanvaardbaar dat slecht presterende managers van zorginstellingen in financiële nood gemiddeld een à twee jaarsalarissen meekrijgen. Het CTG stelt in de brief de problematiek bij De Geus onder de aandacht te willen brengen, maar houdt vooral de raden van toezicht van de zorginstellingen verantwoordelijk.

De afkoopsom van een zorgmanager is vastgelegd in het arbeidscontract, dat wordt opgesteld door de raad van toezicht. Deze raad is daarom dan ook de enige die kan ingrijpen.

In een reactie stelt de vereniging van directeuren van zorginstellingen NVZD gouden handdrukken af te wijzen. De vereniging pleit voor vertrekpremies volgens de in het bedrijfsleven gebruikelijke kantonrechtersformule. Zij kunnen de raden hier echter niet toe verplichten. ,,Wij bieden ze een handvat aan'', zegt voorzitter J. Kiemel van de NVZD.

Eenderde van de instellingen zou zich inmiddels aan de regeling voor arbeidsvoorwaarde van de NVZD houden. Grote afkoopsommen zijn volgens de vereniging uitzonderingen. Ook de stelling van het CTG dat er vaak sprake is van mismanagement weerspreekt Kiemel. ,,Slecht functionerende directeuren zijn in de minderheid.''