Powell krijgt geen concrete steun China

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Colin Powell heeft vandaag in China geen concrete steun gekregen in de kwestie Noord-Korea. Dat bleek vanochtend op een persconferentie van Powell in Peking. Toch uitte Powell zich gematigd positief over de steun die hij momenteel van de Chinezen ontvangt. ,,Ik denk dat ze zeer bereid zijn om alle hulp te geven die in hun vermogen ligt'', zei minister Powell. ,,Ik denk dat ze hun rol het liefste in stilte spelen, maar ze zijn zeer goed op de hoogte van onze verlangens en van onze belangen.''

Net als de VS streven China naar een kernwapenvrij Koreaans schiereiland. Maar waar Washington graag wil dat China en de andere buurlanden Japan, Zuid-Korea en Rusland samen met Amerika met Noord-Korea om de tafel gaan zitten, staat China net als Pyongyang op het standpunt dat de zaak moet worden opgelost in bilateraal overleg.

De VS hopen verder dat China zijn economische en politieke invloed op de regering in Pyongyang aanwendt om Noord-Korea tot een meer gematigde koers te dwingen. China vreest echter dat al te grote druk op de onberekenbare leiders in Noord-Korea juist een averechts effect zal hebben, en uiteindelijk kan leiden tot de totale instorting van het régime, met alle kwalijke gevolgen voor China van dien. Peking vreest onder meer de toestroom van miljoenen verarmde en hongerige vluchtelingen naar het noorden van China dat direct aan Noord-Korea grenst.

Powell heeft in Peking ook de mensenrechten in China aan de orde gesteld. Hij sprak van ,,enige terugslagen'' op dit terrein, en refereerde onder meer aan de executie van een Tibetaanse geestelijke, eerder dit jaar.

Toen een journalist de minister vroeg hoe het kwam dat hij in de loop van zijn carrière van een vredesduif veranderd leek te zijn in een havik, antwoordde deze dat hij als militair heel goed wist hoe verschrikkelijk een oorlog was, maar dat als een oorlog noodzakelijk bleek, die ook maar beter goed en snel gevoerd kon worden, ,,zodat hij achter de rug is.''