Plan PvdA: eisen aan school in licentie

De PvdA wil dat alle scholen, van basisonderwijs tot universiteiten, een licentie krijgen waarin de kwaliteitseisen van de overheid zijn vastgelegd. Na een aantal jaar worden de scholen beoordeeld. Als scholen niet aan de eisen voldoen, wordt de vergunning ingetrokken.

De licenties gelden voor een periode tussen de vijf en tien jaar. In de licentie moeten niet alleen inhoudelijke eisen worden vastgelegd, maar ook bepalingen over zeggenschap van ouders en de bekostiging van de scholen. De overheidsbijdrage wordt bepaald door het aantal leerlingen/studenten en staat vast voor de hele licentieperiode. Scholen moeten meer vrijheid krijgen, bijvoorbeeld in hun personeelsbeleid. Na een negatieve beoordeling volgen sancties, wellicht in de vorm van een rode kaart of uiteindelijk sluiting.

Volgens PvdA-Kamerlid en onderwijswoordvoerder J. Tichelaar is het voorstel onderdeel van een geïntegreerd plan voor het onderwijs dat bij de formatiebesprekingen voor het nieuwe kabinet wordt voorgelegd aan het CDA. Tichelaar: ,,Het is een mogelijke oplossing voor ons dilemma met het onderwijs. Enerzijds willen we meer autonomie van scholen, minder regels uit Den Haag. Anderzijds stelt de belastingbetaler terecht kwaliteitseisen aan het onderwijs, er moet controle zijn.'' Het streven naar minder overheidsbemoeienis is nieuw PvdA-beleid, na decennia van onderwijshervormingen door sociaal-democratische politici.

De Inspectie van het Onderwijs, nu verantwoordelijk voor de kwaliteitscontrole van scholen, krijgt in het PvdA-voorstel een minder belangrijke rol. Tichelaar: ,,De Inspectie hoeft van ons niet meer op scholen te komen. We willen het onderwijs teruggeven aan professionals en ouders. De Inspectie krijgt een rol op afstand, als bemiddelaar tussen scholen en overheid.'' Tussentijds moeten de scholen worden gecontroleerd door collega's uit een andere regio, de zogenoemde intercollegiale intervisie die nu bij de rechterlijke macht gangbaar is. De Inspectie toetst in het PvdA-voorstel de rapportages van collega-scholen.

Het CDA vindt het PvdA-voorstel ,,ondoordacht''. Onderwijswoordvoerder J. de Vries, die het voorstel nog niet heeft ontvangen: ,,Deze ingrijpende vernieuwing biedt niet de rust in het onderwijs die we allemaal willen. Een periode van vijf jaar is kort, dat geeft veel onzekerheid. Bovendien is er geen reden toe, we hebben net een nieuwe Wet op het onderwijstoezicht. Sancties zijn nu ook mogelijk. Ik denk niet dat dit plan een bijdrage is aan de deregulering.''