Frankrijk tegen nieuwe resolutie van VN voor Irak

Frankrijk is tegen een nieuwe Irak-resolutie, die de Verenigde Staten en Groot-Brittannië een dezer dagen in omloop brengen in de VN-Veiligheidsraad. De Amerikanen en de Britten willen deze resolutie in stemming brengen nadat chef-wapeninspecteur Hans Blix mogelijk op 7 maart opnieuw aan de Veiligheidsraad heeft gerapporteerd.

De woordvoerster van president Chirac zei vanochtend dat een nieuwe resolutie ,,noch nuttig noch noodzakelijk'' is. ,,Er is geen reden vandaag de strategie van inspecties te wijzigen in een andere manier van denken die leidt tot oorlog'', zei zij.

De Franse minister van Buitenlandse Zaken, De Villepin, zei gisteren tegen het dagblad Le Figaro dat zijn land meer tijd wil geven aan de wapeninspecties. ,,De inspecteurs bevestigen dat er vooruitgang is. Dat is de reden waarom we tegen een nieuwe resolutie zijn'', zei De Villepin. Zijn collega van Binnenlandse Zaken, Sarkozy, liet vanochtend voor de Franse radio de mogelijkheid van een Frans veto open. ,,Wat betreft het vetorecht, als we dit enige kracht willen laten houden, moeten we niet zeggen wat we doen voordat we zelfs een resolutie kennen en [weten] wat de situatie tegen die tijd zal zijn'', zei Sarkozy.

Frankrijk doet binnenkort nieuwe voorstellen voor een versterkte ontwapening van Irak, met strikte deadlines voor Bagdad. Parijs dient het plan als `memorandum' in bij de Veiligheidsraad.

Irak bestudeert de opdracht van chef-wapeninspecteur Blix de Al-Samoud II-raketten te vernietigen. Volgens de wapeninspecteurs hebben deze raketten een groter bereik dan de 150 kilometer die volgens de VN-regels is toegestaan. De vernietiging van de raketten wordt gezien als een test van Iraks bereidheid tot ontwapening. Blix heeft gevraagd de vernietiging op 1 maart te beginnen, de deadline voor zijn kwartaalrapport aan de VN-Veiligheidsraad.

VN-chef Kofi Annan riep Irak dit weekeinde op de raketten te vernietigen. ,,Ze moeten deze wapens vernietigen. Ik vertrouw erop dat ze de wapens vernietigen. Als ze weigeren ze te vernietigen, moet de [Veiligheids]raad daarover een beslissing nemen'', zei Annan. De Amerikaanse regering verhoogde dit weekeinde de druk verder op Irak bij monde van minister van Buitenlandse Zaken Powell. ,,We bereiken een punt waar ernstige gevolgen moeten komen'', zei Powell. `Ernstige gevolgen' is de term in VN-resolutie 1441 die militaire actie inhoudt. Powell zei dat het duidelijk is dat Irak VN-eisen om te ontwapenen heeft genegeerd.

Powell, die in Peking is voor besprekingen met de nieuwe Chinese partijleider Hu Jintao, gaf vanochtend nog geen duidelijkheid over het Chinese standpunt. [Vervolg IRAK: pagina 5]

IRAK

Powell: besluit na 7 maart

[Vervolg van pagina 1] Amerika hoopt dat China als permanent lid van de VN-Veiligheidsraad afziet van het gebruik van zijn vetorecht. Maar Peking, voorstander van voortzetting van de wapeninspecties, heeft daarover nog geen concrete signalen afgegeven.

Powell gaf gisteren aan hoe Washington het tijdschema voor oorlogsbesluitvorming ziet. De Veiligheidsraad moet volgens Powell kort na het volgende rapport van Blix op of rond 7 maart beslissingen nemen. Volgens een medewerker van de Britse premier Blair betekent dit dat de Veiligheidsraad medio maart zal stemmen over een nieuwe resolutie, die het gebruik van geweld mogelijk maakt.

De Russische oud-premier Primakov sprak gisteren in Bagdad met de Iraakse leider Saddam Hussein, aldus het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken. Primakov voerde een ,,vertrouwelijke missie'' voor de Russische president Poetin uit. De ex-premier is Midden-Oostendeskundige en onderhoudt goede betrekkingen met Saddam Hussein. Over de inhoud van het gesprek was vanmiddag nog niets bekend.

Leiders van de niet-gebonden landen hebben vandaag op hun jaarlijkse bijeenkomst opgeroepen tot vreedzame ontwapening van Irak en zich uitgesproken tegen oorlog. Westerse leiders zijn gewetenloze moordenaars die de mondiale oorlog tegen het terrorisme gebruiken als voorwendsel om de wereld te domineren, zo opende de Maleisische premier Mahathir Mohamad in de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur de jaarconferentie van 114 niet-gebonden landen.

Onder de leden van de beweging zitten veel bondgenoten van de VS, maar ook tegenstanders, zoals Irak. De conferentie wordt door de deelnemers gezien als een podium om een aanval op Irak krachtig te veroordelen, maar ook om Irak tot samenwerking met de wapeninspecteurs op te roepen, zoals de Zuid-Afrikaanse president Thabo Mbeki deed. ,,Vrede en stabiliteit vereisen dat Irak, sinds lang lid van onze beweging, volledig moet meewerken met de VN-Veiligheidsraad en de wapeninspecteurs om de hele mensheid gerust te stellen dat het geen massavernietigingswapens heeft'', zei Mbeki.

De Turkse regering houdt vandaag kabinetsberaad over de mogelijke stationering van Amerikaanse troepen op Turks grondgebied. Het eerste AWACS-radarvliegtuig van de NAVO vertrok vanochtend vanaf het Duitse vliegveld Geilenkirchen richting Turkije. De vliegtuigen worden ingezet ter verdediging van het Turkse luchtruim tegen een eventuele aanval van Irak.