Duisenberg: verlaging rente is toch mogelijk

De Europese Centrale Bank (ECB) zal, indien nodig, ,,niet aarzelen'' de kapitaalrente te verlagen. Dit heeft de president van de ECB, Wim Duisenberg, afgelopen weekend gezegd na afloop van de vergadering van de G7, de zeven rijkste geïndustialiseerde landen.

Duisenbergs uitspraak is opmerkelijk omdat de bankpresident vorige week nog uitsloot de huidige rente (2,75 procent) te verlagen. Hij ontkende nu onder druk te zijn gezet door de ministers van Financiën van de zeven landen.

Duisenberg baseerde zijn bereidwilligheid om de rente te verlagen op eventuele ,,nieuwe informatie'' over de inflatie in de eurozone, die volgens de ECB-norm niet boven de 2 procent mag uitkomen. Gezien de toenemende begrotingstekorten van vooral Duitsland (3,2 procent van het bruto binnenlands product) en Frankrijk (3 procent) is renteverlaging één van de weinige instrumenten waarover de eurozone beschikt om de economische groei te stimuleren.

De Franse minister van Financiën Francis Mer, gastheer van de G7-top, zei dat de wereldeconomie ,,voldoende oplevingsmogelijkheden'' heeft. De Europese landen hebben afgesproken hervormingen door te voeren op de arbeids- en kapitaalmarkten, wat volgens Mer neerkomt op meer ,,reactiviteit''. Algemeen wordt aangenomen dat de Franse minister hiermee `flexibiliteit' bedoelt, een term die hij evenwel vermijdt, omdat met name Frankrijk die kwalificatie associeert met een op Angelsaksische leest geschoeid `wild kapitalisme' zonder sociale zekerheid.

Japan heeft zich volgens Mer voorgenomen hervormingen door te voeren in de ,,financiële- en de bedrijfssector''.

De Verenigde Staten, vertegenwoordigd door John Snow, nemen maatregelen ,,ter bevordering van de werkgelegenheid, investeringen, spaartegoeden en productiviteit''. Snow verdedigde met verve de plannen van de regering-Bush de komende tien jaar 674 miljard dollar in de economie te pompen. Hij wees voortdurend op de samenhang tussen de groei van de Amerikaanse economie en die van de rest van de wereld. Griekenland, op dit moment voorzitter van de EU, trok bij monde van de minister van Financiën Snows geloof in de belastingenverlichtingen openlijk in twijfel. Volgens hem houdt het Amerikaanse tekort risico's in voor de wereldeconomie.

    • Pieter Kottman