Charlotte Köhler Prijzen 2003 toegekend

Het Prins Bernhard Cultuurfonds heeft de Charlotte Köhler Prijzen 2003 toegekend aan Jop van Bennekom, Juul Hondius, Gijs Müller, Maurer United Architects en Dries Verhoeven. De prijzen, elk 5.000 euro, worden 25 april uitgereikt in Amsterdam. De jury bestond uit Esther Agricola, Fréderique Bergholtz, Erik Kouwenhoven, Tracy Metz (voorzitter) en Martijn van Nieuwenhuyzen. Jop van Bennekom (1970) maakte naam met het vormgeven van tijdschriften. Ook zette hij zelf nieuwe bladen op als Butt en RE-. Fotograaf Juul Hondius (1970) legt volgens de jury op een geraffineerde esthetische wijze quasi-toevallige situaties vast met een vaak wrange ondertoon of een expliciet gruwelijk karakter. Illustrator Gijs Müller (1971) werkt aan projecten waarin hij zichzelf als uitgangspunt neemt en in verschillende contexten plaatst. Maurer United Architects uit Eindhoven is een collectief gevormd door Marc Maurer (1969) en Nicole Maurer-Lemmens (1969). Zij hebben zich toegelegd op projecten waarin aspecten van de jeugdcultuur centraal staan. Dries Verhoeven (1974) heeft diverse projecten gerealiseerd als theatervormgever en lichtontwerper. Zijn scenografieën voor diverse theaterproducties getuigen volgens de jury van een grote inventiviteit.