Wedergeboren

Bommen op Irak? Het gedrag van de wedergeboren christen George Bush staat haaks op alle evangelische normen en waarden.

Onophoudelijk worden we, op de buis, in de krant, bestookt met de meningen van voor- en tegenstanders van een oorlog in Irak. Eén aspect blijft daarbij echter voortdurend onbesproken, het feit dat George Bush een zogenaamde `wedergeboren christen' is. Nog afgezien van het feit dat het mij voor een wedergeboren christen uiterst bedenkelijk lijkt om dankzij fraude in Florida de macht te grijpen (maar dat kan misschien nog op conto van de broer van George geschoven worden. Of is dat ook een `wedergeboren christen'?), lijkt het mij overduidelijk dat de handel en wandel van Bush volstrekt haaks staat op alle evangelische normen en waarden.

De apostel Paulus bindt ons in Filippenzen 2 vers 3 op het hart: ,,Door ootmoedigheid achte de een (bijvoorbeeld George Bush) de ander (bijvoorbeeld Saddam Hussein) uitnemender dan zichzelven.'' Desgewenst kun je hier ook de namen van de wedergeboren christen Bomhoff en die van de heiden Heinsbroek invullen. Ook Bomhoff was als christen verplicht Heinsbroek `uitnemender' te achten dan zichzelf, maar daar is in zijn boek Blinde ambitie akelig weinig van te merken.

Jezus zegt: ,,Ik zeg u dat gij den Booze niet wederstaat; maar zo wie u op de rechterwang slaat, keert hem ook de andere toe.'' Den Booze niet wederstaan? Bush schijnt van plan te zijn de eerste 48 uur tweeduizend bommen op Irak te werpen. Is dat een voorbeeld van `de andere wang toekeren'? Stel dat per bom vijf onschuldige slachtoffers vallen (en dat lijkt me bepaald aan de lage kant), dan creperen in die eerste uren zo al tienduizend arme donders.

,,Maar ik zeg u: hebt uw vijanden lief, zegent hen die u vervloeken, doet wel degenen die u haten; en bidt voor degenen die u geweld aandoen, en die u vervolgen.'' Hebt uw vijanden lief? Moet je Bush zien oreren, met die stijf op elkaar geknepen lippen, na elke ferme uitspraak! Van enige evangelische inspiratie is, ook al schijnt de tekstschrijver van Bush eveneens een `wedergeboren christen' te zijn, nimmer ook maar iets te merken.

Bidt voor degenen die u geweld aandoen? Bush is van plan om, zelfs nog voor hem geweld is aangedaan, daar alvast op vooruitlopend, preventief in de aanval te gaan. Zelfs in het Oude Testament waar moord en doodslag schering en inslag is, kun je deze onthutsende vorm van politiek bedrijven – alvast erop los bombarderen voor de ander iets heeft ondernomen – nergens aantreffen. Geen Amelekiet of Fereziet of Jebusiet die omgebracht wordt nog voor hij zelf naar de wapens heeft gegrepen.

Ligt hier nu niet een taak voor ouderling Balkenende? Als hij goed op dreef is, kan hij minutenlang volautomatisch doorleuteren. En steeds spuwt hij dan als een braakbal z'n stopwoord `verantwoordelijkheid' uit. Welnu, ouderling Balkenende, pak, om uw eigen termen te gebruiken, `uw verantwoordelijkheid op'. Als één van de weinige nog voor het eten biddende regeringsleiders bent u de aangewezen figuur om Bush erop te wijzen dat een oorlog met Irak volledig in strijd is met datgene wat hij als `wedergeboren christen' belijdt.

Tegen zijn Palestijnse student Wasfi Hijab zei Wittgenstein altijd: ,,Als je wilt weten of iemand religieus is of niet, vraag het hem dan niet, maar observeer hem.'' Wie Bush observeert kan onmogelijk op het idee komen dat je hier met een wedergeboren christen van doen hebt. Is het dan een heiden? Nee, want heidenen kunnen heel fatsoenlijk zijn, terwijl iemand die binnen 48 uur tweeduizend bommen op arme donders wil gooien mijns inziens hard op weg is zich te scharen in het selecte gezelschap van figuren als Hitler en Stalin.

    • Maarten ’t Hart