Voorsprong ING is betrekkelijk

ING doet het beter dan andere bankverzekeraars als het gaat om het verwerken van de dubbele tegenslag van negatieve beleggingsrendementen bij de verzekeringstak en lelijke verliezen op oninbare leningen bij de bankdivisie. Maar ook al is het Nederlandse concern waardig uit het rampjaar 2002 tevoorschijn gekomen, het kiest voor meer manoeuvreerruimte en heeft daarom besloten geen verwachting uit te spreken over de resultaten van dit jaar.

Diverse factoren belemmeren het zicht, niet in de laatste plaats de voorzieningen voor oninbare leningen. Die zijn in het vierde kwartaal omhooggeschoten, met name als gevolg van de ontwikkelingen in de VS. De boodschap van het concern luidt dat deze voorzieningen hand over hand toenemen. Beleggers moeten maar hopen dat ING de omvang van het probleem goed heeft ingeschat.

Intussen raken de mogelijkheden van ING op om kapitaalwinsten te boeken en noemt het concern op dit gebied geen doelstellingen meer. Voortaan zal het opportunistisch gebruikmaken van de marktomstandigheden. De andere betrouwbare winstmachine van ING, het indrukwekkende bezuinigingsprogramma, loopt ook op zijn einde nadat er vorig jaar al 2.700 banen zijn verdwenen.

Het goede nieuws is dat het concern over voldoende kapitaal beschikt om de groei te blijven stimuleren. De vraag is of het hier profijt van weet te trekken. De nieuwe activiteiten gaven het afgelopen jaar weinig groei te zien. Bij de levensverzekeringen daalden de premies in de VS vorig jaar. In het vierde kwartaal kwamen de inkomsten uit de verzekeringsdivisie op jaarbasis 11 procent lager uit. De gevolgen van de negatieve beleggingsrendementen doen zich gelden. ING moet in staat zijn de winst een beetje te laten groeien, wat er ook gebeurt, Maar het tempo van de groei is onzekerder, wat wellicht verklaart waarom het management zo zwijgzaam is.

Onder redactie van Hugo Dixon.

Voor meer commentaar: zie www.breakingviews.com.

Vertaling Menno Grootveld.

    • Christopher Hughes