Verspeelde jaren

Ik lees in W&O van 15 februari, dat in Nederland voor mannen ruim 4% verspeelde `jonge' (<70) jaren geldt. We springen er blijkbaar gunstig uit vergeleken met de Hongaren.

Maar uit sterftetabellen die de levensverzekeringsmaatschappijen hanteren blijkt dat ongeveer 1% van de mannen de 50 jaar niet haalt en verder dat de sterftekans per jaar oploopt tot 2,5% voor 65 jarige mannen in Nederland, waardoor slechts 78% van de mannen de 65 haalt.

De grafiek geeft een heel andere schijnbaar strijdige indruk, en valt indien dat inderdaad het geval is voor de niet in statistiek geschoolde lezers, te klassificeren onder de rubriek: `Geloof nooit cijfers die je niet tevoren zelf gemanipuleerd hebt'.

    • A. Kruijf