Tekort miljard groter

De rijksbegroting 2003 kampt met een tegenvaller van 1,1 miljard euro. De tegenvaller wordt met name veroorzaakt door hogere kosten voor zorg, sociale zekerheid (uitkeringen), huursubsidie en de uitstroom van asielzoekers.

Dat hebben bronnen rondom het kabinet desgevraagd bevestigd. De ministerraad heeft gisteren over de tegenvaller vergaderd en het resultaat van de onderhandelingen naar de informateurs gestuurd. Die hadden daarom gevraagd, omdat een verslechtering van de begroting 2003 gevolgen heeft voor de financiële uitgangspositie voor latere jaren.

Het gat van 1,1 miljard euro wordt met name veroorzaakt door meer uitkeringen aan werklozen (100 miljoen), het extra wegwerken van wachtlijsten in de zorg (300 tot 400 miljoen), hogere huursubsidies (150 miljoen) en hogere kosten voor het uitzetten van asielzoekers (200 miljoen). De ministerraad heeft gisteren besloten geen grote ingrepen in de bestaande begrotingen van departementen te doen om de gaten te dichten. Het acht zich daar ,,gezien de demissionaire status van het kabinet'' niet toe gemachtigd, aldus een ingewijde.

De informateurs hadden het kabinet echter dringend verzocht de tegenvallers op te vangen op de begroting van 2003, omdat ze de onderhandelingen over een nieuw kabinet negatief zouden kunnen beïnvloeden. Er moest binnen de begroting 2003 een oplossing gezocht worden, aldus de informateurs in hun verzoek aan het kabinet.

Om te voorkomen dat de begroting eind van het jaar over de afgesproken grenzen gaat, heeft minister Hoogervorst (Financiën) drie meer algemene maatregelen voorgesteld, waarmee de gaten gedicht kunnen worden. Het betreft het aanpassen van de zogenoemde prijsbijstelling (inflatie) voor 2003, het schrappen in de post incidentele lonen en het schuiven met de zogenoemde eindejaarsmarge. Definitieve oplossingen om het gat te dichten zullen pas bij Voorjaarsnota, in april, worden gepresenteerd.

Eerder al werd rekening gehouden met een tekort op de begroting van dit jaar van 1,1 procent van het bruto binnenlands product. Als de tegenvaller niet wordt weggewerkt, loopt dat op tot 1,3 procent. Voor komende jaren wordt als gevolg van de verslechterde economische situatie rekening gehouden met tekorten die oplopen tot 2,5 procent in 2005.

    • Egbert Kalse