Te veel adviseurs bij overheid

Het Rijk geeft steeds meer geld uit aan het inhuren van externe adviseurs en organisatiebureaus. De totale uitgaven aan extern personeel, exclusief automatiseringskosten, zijn gestegen van 200 miljoen euro in 1998 tot 383 miljoen euro in 2001. Alle ministeries geven hier meer geld aan uit, zo blijkt uit een overzicht van het ministerie van Binnenlandse zaken. Het kabinet wil juist bezuinigen op deze post. Minister Remkes heeft de gegevens laten verzamelen in opdracht van de Tweede Kamer.