Suriname

De heer Lutchman heeft een scholierenkaart ontwikkeld voor Suriname en maakt de lezer deelgenoot van zijn `nobele en bevlogen motieven' (`Een mooi land verdient een mooie kaart' W&O 15 februari). Dit omdat hij verontwaardigd bleek te zijn over de `slechte kaart' die hij in Suriname aantrof. `Een kaart uit 1949!', beweert hij. `Hopeloos ouderwets!' Toch wel vreemd, dat de heer Lutchman stelselmatig vergeet te vermelden, dat de door hem gesignaleerde misstand al sinds 1998 is opgeheven en wel door de uitgave van een twee nieuwe kaarten van Suriname van Uitgeverij Hebri BV te Amsterdam.

Het gaat hier om een toeristenkaart en een wandkaart voor het onderwijs. Daarnaast is het zo dat uitgeverij Hebri een met het Ministerie van Onderwijs in Suriname in 1999 ondertekend contract heeft liggen voor het leveren van scholierenkaarten, die aangepast zijn aan deze grote klassikale wandkaarten, die in Suriname in de scholen hangen.

Het is mijns inziens niet nodig kritiek te leveren op de kaart van Lutchman; of die kaart overbodig is wil ik in het midden laten, maar de monopolieclaim die Lutchman legt op zijn werkstuk, is onjuist.

    • Kartografisch Tijdschrift
    • Chr. Snabilié