Stellingen

Er wordt in het Reactie Patronen Onderzoek te vanzelfsprekend van uitgegaan dat het overtreden van sociale grenzen een ongewenste reactie is. Hans Oudhof, Universiteit Groningen

Grove mensenrechtenschendingen worden vaker gepleegd uit de naam van idealen dan uit pure moorddadigheid. Alette Smeulers, Universiteit Maastricht

Een versleten enkel is een enkeltje op retour. Hans Tol, Universiteit van Amsterdam

Hormonen maken meer kapot dan je lief is. Marjan de Rijke, Universiteit Maastricht

Een hoog niveau van de arbeidsproductiviteit is niet het simpele gevolg van `hard werken'. Jaap Sleifer, Universiteit Groningen

Menselijke wreedheid is een nauwkeuriger omschrijving dan onmenselijke wreedheid. Jaap Willem Back, Uiversiteit van Amsterdam

Slechthorendheid bij politici neemt significant af in de tijd voorafgaande aan de verkiezingen en neemt spontaan weer toe in de daaropvolgende regeringsperiode. Astrid Korsten-Meijer, Universiteit Groningen

Gezien het feit dat Engelsen links rijden, op roltrappen rechts houden en met `starboard tack' de bakboord slag bedoelen, mogen zij zich gelukkig prijzen dat ze op een eiland wonen. E. Fokkema, Universiteit Groningen

Met vakantie gaan is investeren in je eigen gezondheid. A.M.E. Bos, Universiteit Groningen

Het belangrijkste bij het combineren van werk en privé, is te zorgen dat je in ieder geval fluitend naar huis gaat. Fluitend naar het werk gaan, is mooi meegenomen. Danielle Mohren, Maastricht

Als Nederland bovenaan op de ranglijst van minst corrupte landen staat, is dat mede te danken aan het gedoogbeleid. Ralph Olthoff, Universiteit Maastricht