Oorlog tegen Irak hoeft niet onvermijdelijk te zijn 3

De demonstratie van zaterdag 15 februari is een groot succes geworden. Helaas was de PvdA afwezig. Uit haar opstelling spreekt een merkwaardig vertrouwen in de Amerikaanse politiek. Ze gaat ervan uit dat de Amerikaanse regering de optie `geen oorlog' openhoudt en haar doelstelling om de Iraakse regering te verwijderen op zou kunnen geven.

De logische implicatie hiervan is dat via het proces in de Veiligheidsraad een matigende werking op de Amerikaanse regering kan worden uitgeoefend. Bij een door de Veiligheidsraad goedgekeurde oorlog wordt dan het argument dat de Iraakse regering omver moet worden geworpen om humanitaire redenen, om het Iraakse volk te helpen via een bevrijdingsoorlog.

Zo'n oorlog kan echter alleen worden uitgevoerd door de Amerikaanse strijdkrachten. Getuigt het van realiteitszin om te denken dat je de Amerikaanse politiek om kan buigen in een richting die tegemoet komt aan de belangen van de Iraakse bevolking? Er is genoeg bekend over het belangrijkste Amerikaanse motief: controle over de oliebronnen in het Midden-Oosten.

Het is van groot belang dat de Amerikaanse publieke opinie niet wil dat de VS alleen ten oorlog trekken. Daarom is het cruciaal te bewerkstelligen dat Bush door een duidelijk `nee' volledig geïsoleerd komt te staan.

De opstelling van de PvdA schept echter ruimte voor de demissionaire Nederlandse regering om de oorlogsvoorbereidingen te steunen. Vanuit het perspectief dat men deel wil nemen aan een nieuwe regering kan dat handig zijn, maar vanuit het oogpunt van de wereldvrede is een dergelijke opstelling funest.

    • Karel Koster
    • Platform Tegen de Nieuwe