Onderschriftenwedstrijd

Op de foto van afgelopen week is een Irakees te zien die eieren verkoopt op een markt in Khan Bin Saad, 30 kilometer ten noorden van Bagdad. De foto is vorige week genomen terwijl wapeninspecteurs even verderop een landbouwbedrijf inspecteerden. De redactie heeft de volgende inzendingen geselecteerd:

Merendeel Saddam Husseins biologisch wapenarsenaal blijkt bedorven, Marloes Wentink (Wageningen)

Klaar voor de aanval, Hans van Baal, (Culemborg)

Asielzoeker uit Kollum vindt record aantal kievitseieren tijdens inburgeringscursus, Erik Honig (Bilthoven)

Eindelijk smoking gun: Saddam verkoopt rotte eieren aan bioterroristen, M.J.Nagelsmit (Emmen)

Sadam niet geraakt door wegvallen olie-inkomsten, Jaap Schokker, (Ede)

George W. Bush inspecteert persoonlijk korteafstandswapens in Irak, Siebe Hilberts (Beetsterzwaag)

De boekenbon gaat naar Catelijne Wierenga- van der Hoeven uit Bussum:

Saddam Hoessein probeert op slinkse wijze van zijn biologische wapens af te komen.