Kabinet denkt nog na over asielmoties

Het kabinet heeft gisteren besloten tot ,,nadere oriëntatie over de uitvoeringsimplicaties'' van twee deze week in de Kamer aangenomen moties over het asielbeleid.

De Tweede Kamer zal vervolgens per brief worden geïnformeerd over de uitkomsten van de oriëntatie. De bedoelde moties werden eergisteren in de Kamer aangenomen: het gaat om één motie van de LPF, waarin wordt gevraagd voor een pardon voor een nader gespecificeerde groep van ongeveer 2300 asielzoekers, en een andere van het CDA, waarin het kabinet wordt opgeroepen clementie te betonen in bepaalde `schrijnende gevallen' – overigens in overeenstemming met het bestaande beleid.

Fractieleider Halsema van GroenLinks ziet de thans aangekondigde nadere oriëntatie als een ,,flutexcuus'', en overweegt voor volgende week een spoeddebat aan te vragen over de kwestie, waarvoor de Kamer dan van reces zou moeten terugkomen. LPF-fractievoorzitter Herben heeft verklaard `blij' te zijn met het kabinetsbesluit, omdat dit zou aantonen dat de LPF-motie serieus neemt.

Met de nadere oriëntatie van het kabinet lijkt een confrontatie tussen de LPF, LPF-minister Nawijn en de rest van de coalitie (CDA en VVD) tenminste te zijn uitgesteld. De LPF-motie, die in de Kamer ook door de PvdA werd gesteund, is uitvloeisel van een eerder door Nawijn en de LPF-fractie gepresenteerd plan voor een `pardon' voor bepaalde groepen, afgewezen maar reeds in de Nederlandse samenleving ingeburgerde asielzoekers. LPf-leider Herben had eerder gedreigd dat de LPF de resterende ministers uit het al demissionaire kabinet zou terugtrekken, wanneer het kabinet de LPF-voorstellen niet zou overnemen. Minister De Boer (Verkeer en Waterstaat) en andere LPF-bewindslieden hadden daarop al laten weten, als `dienaren van de Kroon' in dit verband van Herben geen orders aan te nemen.

Nadat de bewindslieden van CDA en VVD zich vorige week in de ministerraad hadden geweigerd de LPF-plannen tot kabinetsbeleid te maken, kwamen gisteren na afloop van de ministerraad minister Donner (Justitie, CDA) en Nawijn demonstratief samen naar buiten om de nadere `oriëntatie' bekend te maken. Volgens Donner noopt met name het feit dat de Kamer deze week twee `tegenstrijdige moties' over hetzelfde onderwerp heeft aangenomen, tot nadere bestudering. Donner verwees ook naar de stemverklaring van de PvdA. Die steunde beide moties met de mededeling dat hiermee een signaal afgegeven is maar de invulling van een mogelijke regeling over te laten aan het kabinet. Eigenlijk wil de PvdA, net als de andere linkse partijen, dat nog meer mensen in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning. CDA en VVD zijn steeds tegen elke vorm van een regeling geweest. Vooral de VVD-ministers zich tegen de plannen.