`Geruïneerd door Oranje'

Het hele familiekapitaal van Edwin de Roy van Zuydewijn ging verloren door machinaties van het koninklijk huis, zegt oud-lid van de Raad van State Slagter.

,,Tientallen miljoenen euro's. Jazeker, zo hoog zal de claim tegen de Staat worden. Edwin de Roy van Zuydewijn verloor alleen al zijn hele familiekapitaal van 4,5 miljoen euro door de zakelijke boycot die achter de schermen is gevoerd. En dan heb ik het nog niet over de immense immateriële schade''.

Oud-hoogleraar, voormalig plaatsvervangend Kroonlid van de Sociaal Economische Raad, voormalig lid van de Raad van State in buitengewone dienst en advocaat bij Simmons & Simmons Trenité, prof. mr. W .J. Slagter, treedt dezer dagen op als onofficiële zegsman van prinses Margarita de Bourbon de Parme en Edwin de Roy van Zuydewijn. Zelf praat het echtpaar niet met de pers. Ze hebben een exclusief contract gesloten met HP/De Tijd. Het weekblad publiceert een serie over `machinaties van het hof' onder de titel `Oranjebitter'.

In de artikelen beschuldigt het echtpaar leden van het koninklijke huis, onder wie koningin Beatrix, van onoorbare praktijken in pogingen om hun huwelijk te voorkomen. Daarbij zou het paar vanaf medio 2000 zijn getreiterd, zijn afgeluisterd, zou hun post zijn geopend en zou ook het bedrijf Fincentives BV van de bruidegom achter de schermen zijn tegengewerkt. Sindsdien is het paar gebrouilleerd met het merendeel van de koninklijke familie.

Volgens Slagter is het niet de vraag óf er een claim komt, maar wanneer. De claim zal volgens hem gericht zijn tegen de Staat en niet de koningin of andere leden van leden van het koninklijk huis. Dat houdt, volgens Slagter, verband met de ministeriële verantwoordelijkheid voor het doen en laten van het koninklijk huis. Advocaat mr. A. Verhoeven, die twee weken geleden door het echtpaar is benaderd, hoopt volgende week te weten of hij het getuigenverhoor kan gaan voorbereiden. Zeker 35 getuigen zullen gehoord worden bij de rechter-commissaris om de ,,campagne'' tegen De Roy van Zuydewijn bloot te leggen, zegt Slagter. Zelf is hij sinds 1999, als voorzitter van de raad van toezicht, verbonden aan het bedrijf Fincentives van De Roy van Zuydewijn. Slagter spreekt over een ,,bizar verhaal'' en ,,complete boycot''. Als hij het zelf niet van zo dicht zou hebben meegemaakt zou hij het moeilijk kunnen geloven, zegt hij.

,,Eigenlijk gaat het om twee dingen'', aldus Slagter. ,,Edwin wil voelt zich door alle valse geruchten die in omloop zijn gebracht in zijn eer aangetast en wil eerherstel. Daarnaast wil hij de schade die hij geleden heeft door de boycot van zijn bedrijf vergoed hebben.'' De Roy van Zuydewijn was dertien maanden, van 2001 tot 2002, directeur/aandeelhouder van het adviesbedrijf. Juni vorig jaar verkocht hij het, volgens Slagter, omdat zijn persoon een beletsel bleek te vormen voor de continuïteit.

In HP/De Tijd wordt onder meer gezegd dat de vader van prinses Margarita, Carlos Hugo de Bourbon de Parme, over gegevens uit het dossier van Edwin bij de sociale dienst van Amsterdam kon beschikken. Daaruit zou hij geconcludeerd hebben dat Edwin ,,een homoseksuele relatie'' zou hebben gehad en ,,mogelijk was besmet met het HIV-virus''.

Edwin zegt enige tijd een uitkering ontvangen te hebben en toen een vriend, die aan Aids leed, geholpen te hebben. Op basis van een notitie daarover in het dossier moesten de verkeerde conclusies getrokken zijn. In een brief aan het stel, die de verslaggever van het weekblad kon inzien, refereert Carlos Hugo inderdaad aan het dossier. Volgens het stel kreeg Carlos Hugo het dossier ,,op onwettige wijze'' in handen.

Een woordvoerder van de sociale dienst in Amsterdam zei gisteren desgevraagd dat de dienst geen dossier heeft van Edwin de Roy van Zuydewijn. De woordvoerder: ,,Deze meneer heeft nooit een bijstandsuitkering ontvangen van ons. Dus er is geen dossier en dat is er ook nooit geweest.''

Yvonne Baune, in 2000 en 2001 algemeen directeur van de sociale dienst, zegt daarentegen ,,niet te kunnen uitsluiten'' dat nu geen informatie wordt gevonden over iemand die in de jaren negentig een uitkering kreeg. Baune: ,,De administratie was absoluut niet op orde, dus daar kan ik mijn hand niet voor in het vuur steken.'' Dat derden inzage konden hebben in een dossier van de dienst, kan Baune zich daarentegen ook ,,niet zo goed voorstellen.'' Baune: ,,Tenzij natuurlijk iemand van binnenuit heeft meegewerkt, maar dat hou ik niet voor mogelijk. Als de binnenlandse veiligheidsdienst interesse toont voor een dossier, dan zijn daar procedures voor. Dat zou dan intern toch bekend moeten zijn.''

In HP/De Tijd wordt gemeld dat Carlos Hugo en leden van het koninklijk huis openlijk twijfelden aan de integriteit van Edwin de Roy van Zuydewijn. Zo zou hij helemaal niet zijn gepromoveerd in Oxford. Nicky Old, Head of Press van de University of Oxford, heeft het nagezocht. ,,Hij is hier inderdaad gepromoveerd, in 1997. Wilt u ook de titel van zijn proefschrift? The arms transfer policy of the Federal Republic of Germany towards the Middle East.''

Tot nu toe heeft in politiek Den Haag alleen de SP gereageerd op de beschuldigingen van het echtpaar, in de vorm van schriftelijke vragen over het mogelijk lekken van gegevens uit het dossier van de sociale dienst. Andere partijen reageren afhoudend: zij beschouwen de zaak als een familievete zonder politieke implicaties.