Gaat moeders vriend er met de erfenis vandoor?

In 1990 regelde mijn vader via de notaris een belastingvrije gift van 34.000 gulden voor mijn broer en mij. Wij hielden ons er toen niet zo mee bezig. Mijn vader is in 1995 overleden. Wij eisten de erfenis toen niet op, om onze moeder niet in problemen te brengen. Inmiddels woont zij samen met een nieuwe partner, via een samenlevingscontract. Moeder zegt dat haar geld (inclusief onze gift) in hun nieuwe huis zit en dat wij ons mond moeten houden tegen de belasting; op advies van de notaris. Moeten wij de gift opeisen en cash aan haar teruggeven? Kunnen wij onder die gift uit, zonder dat wij daarmee iemand tekortdoen? Moeder denkt dat, indien zij overlijdt, haar partner ons het geld geeft, omdat het buiten de erfenis valt. Wij betwijfelen dat en denken dat we afhankelijk zijn van zijn goede wil. Erg ingewikkeld allemaal en we weten niet zo goed waar we advies moeten inwinnen.

(U. ten L.)

De familie heeft het zelf zo ingewikkeld gemaakt door (on)bewust en zo onnozel nergens op te reageren. Het verbaast me niet wanneer de erfenis van uw vader en straks die uw moeder (na haar overlijden) naar haar vriend en zijn erfgenamen verdwijnen, als lachende derden. Die gift speelt maar een beperkte rol. Ik zou via een notaris de hele gang van zaken reconstrueren en alsnog uw erfdeel opeisen, als uw moeder geen passend testament laat maken. Zaken zijn zaken.

In de nacht van zondag 23 op maandag 24 febr. (01.00 u) beantwoordt Adriaan Hiele geldvragen van luisteraars in het NCRV-programma Nachtlicht.

Adriaan Hiele beantwoordt ook vragen via de website www.nrc.nl/Hiele

    • Adriaan Hiele