Faillissement van Thialf nog niet afgewend

IJshal Thialf in Heerenveen verkeert nog altijd in ernstige financiële problemen. Een dreigend faillissement is de afgelopen weken niet afgewend. Op 9 januari werd een stichting opgericht die de aandelen overnam van ex-directeur Joop van Bekkum. De oprichters (Interbrew Nederland, Friso Bouwgroep BV, Staal Bank NV, Essent NV) stelden een bedrag van een miljoen euro beschikbaar waarmee de kortlopende schulden konden worden afgelost. De crediteuren die op korte termijn hun geld moesten hebben zijn nog niet allen betaald. Er rest buiten hypothecaire schulden nog een structureel tekort van ongeveer 7,5 miljoen euro.

Van Bekkum zou zijn aandelen hebben overgedragen onder de voorwaarde dat hij meedeelt in een toekomstige winst. Inmiddels is statutair directeur Jarko Nieweg met een sanering gestart. Verbintenissen met het hoofd van de horeca-afdeling, de Holkema beveiligingsgroep en schaatstrainer-wedstrijdorganisator Wopke de Vegt worden ontbonden of afgekocht. Voormalig Essent-bestuurder Nieweg bleek de afgelopen weken niet bereid commentaar te leveren.

De schaatsdirecteuren van de kunstijsbanen in Utrecht en Den Haag wijzen op de positieve uitstraling van Thialf voor het totale Nederlandse schaatsen. ,,Als drie Nederlanders in Heerenveen op het ereschavot staan wakkert dat enthousiasme aan op andere banen'', aldus directeur Eugène de la Croix van de Haagse Uithof. ,,Thialf mag gewoon niet failliet gaan.''

Die mening wordt gedeeld door collega Peter Smit van De Vechtsebanen. De directeur van de Utrechtse kunstijsbaan kan zich voorstellen dat Thialf in de problemen is. ,,Wij beschikken over een verzorgingsgebied van anderhalf miljoen inwoners. In heel Friesland wonen niet eens zoveel mensen. Thialf heeft de ijsbaan geïnnoveerd om de snelste te worden (voor 7,3 miljoen euro, red.). Die investering krijg je er nooit uit, tegen het hooggelegen Calgary en Salt Lake City kun je niet op.''

Volgens Smit is een topsportbaan als Thialf alleen goed te exploiteren als multifunctioneel schaatscentrum op een centrale locatie in het land. Bijvoorbeeld Amsterdam. ,,Dan kun je met nevenactiviteiten de tekorten dekken die ontstaan door de investeringen die je moet doen in het topschaatsen.''